Leder

Leder

Om å lytte og tolke

Solberg-regjeringen varslet slankekur for byråkrat-Norge da de overtok regjeringskontorene, noe man begynner å se følgene av i både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Leder

Bli sett og hørt

Omveltninger er krevende. Det gjelder også den store organisasjonsreformen som NFF gjennomførte i 2014.

Leder

Aldring og helse på pensum

Hva lærer studentene på bachelorutdanningene i fysioterapi om aldring og helse? De fleste tror kanskje at temaet er klokkeklart til stede i fagplaner, emnebeskrivelser og læringsutbytte.  Men slik er det faktisk ikke.

Leder

Utgått på dato?

Mange har opp gjennom årene gitt uttrykk for sterk frustrasjon med driftstilskuddsordningen (DT). Systemet, nedfelt i ASA 4313, har enkelte svakheter for både fysioterapeuter, kommuner og pasienter. Men er det realistisk og ønskelig å få gjort noe med det?

Leder

En titt i glasskula

Fysioterapeuter som mangelvare.  Går det det an å se for seg den situasjonen?  De fleste vil trolig svare nei, med mindre man ser et godt stykke inn i framtida.

Leder

Et smertehelvete

Ja, mange av oss ville sikkert ha brukt et så sterkt ord om det å leve med intense og vedvarende smerter i flere tiår. Et helt liv med smerte.

Leder

Vondt i ryggen. Vondt i livet?

I årets fagutgivelse har vi satt psykisk helse på agendaen. Et tema som er særdeles aktuelt i dagens samfunn. Vi møter høye krav til oss selv helt fra barneskolealder, krav som følger oss livet ut. Krav til utdanning, til fritidsaktiviteter, til jobb, til familie – og ikke minst til utseende. Spørsmålet er fortsatt hvordan du har det. Men også, mer enn noen gang, hvordan du tar det.

Leder

Revolusjoner bør komme nedenfra

Det er høysesong for faggrupper, seminarer og årsmøter. En titt på programmene viser stort faglig engasjement og bredde. Med temaer som ofte treffer godt, både fysioterapifaglig og i forhold til samfunnsmessige og helsepolitiske spørsmål.