Leder

Leder

Idrettsfysioterapi for alle

Høsten er tid for fag i Fysioterapeuten. Mye fag. I årets fagutgivelse har vi satt fokus på idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin – et tema mange er opptatt av, om enn på ulike måter. Denne utgaven av Fysioterapeuten er tidenes tykkeste.

Leder

Pasientens historie

Litt av et spenn på fagsidene i denne utgaven av Fysioterapeuten – en liten fagpolitisk tidsreise! For å være mer nøyaktig – fra 1949 til 2018.

Leder

Ventelister og prioriteringer

Mange norske kommuner vil i årene som kommer slite hardt for å levere de helsetjenestene de skal til befolkningen. Spesielt nord i landet, men det vil også berøre små kommuner andre steder.

Leder

Valg i alle kanaler

Kommunevalgkampen startet for alvor rett før dette nummeret av Fysioterapeuten ble sendt i trykken - med partilederdebatt i Arendal. Så langt har blant annet bompengeprotester og sentralisering tatt mye plass.

Leder

Etikk og politikk

I slutten av november er det hovedlandsmøte i NFF. Det er jo ganske lenge til, så man kan spørre seg hvorfor vi bruker spalteplass på det allerede nå. Noen stikkord: Dubai, kosttilskudd, prinsessen og sjamanen.

Leder

Helse til folket

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen trykker på de rette knappene i stortingsmeldingen om folkehelse som ble lagt fram 5. april: Barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse. 

Leder

Innenfor eller utenfor?

Hvorfor velger noen å være medlem av en fagforening, mens andre velger å stå utenfor? Spørsmålet gjelder hele det norske arbeidslivet, og som den tradisjonelle delen av norsk fagbevegelse foraktfullt vil kalle «gratispassasjerer».

Leder

Fantastisk

Denne lederen skal brukes til (nesten) uhemmet fremsnakk av Fysiofondet. Ikke fordi absolutt alt Fysiofondet har foretatt seg til enhver tid har vært helt topp, men rett og slett fordi det finnes.

Leder

Hvordan gikk det egentlig?

For fem år siden innførte NFF en av de største omorganiseringene i forbundet noensinne. Fylkesavdelingene ble lagt ned og erstattet med fem regioner og valgte regionledere på fulltid.

Leder

Velferdsteknologi - bedre fysioterapi?

Begrepet velferdsteknologi dukker opp nær sagt overalt der framtidens helse- og omsorgstjenester diskuteres. Det finns flere definisjoner fra ulike aktører, og ikke alle har direkte med helse å gjøre (f.eks. Husbanken).

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten