Leder

Leder

Etikk og politikk

I slutten av november er det hovedlandsmøte i NFF. Det er jo ganske lenge til, så man kan spørre seg hvorfor vi bruker spalteplass på det allerede nå. Noen stikkord: Dubai, kosttilskudd, prinsessen og sjamanen.

Leder

Helse til folket

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen trykker på de rette knappene i stortingsmeldingen om folkehelse som ble lagt fram 5. april: Barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse. 

Leder

Innenfor eller utenfor?

Hvorfor velger noen å være medlem av en fagforening, mens andre velger å stå utenfor? Spørsmålet gjelder hele det norske arbeidslivet, og som den tradisjonelle delen av norsk fagbevegelse foraktfullt vil kalle «gratispassasjerer».

Leder

Fantastisk

Denne lederen skal brukes til (nesten) uhemmet fremsnakk av Fysiofondet. Ikke fordi absolutt alt Fysiofondet har foretatt seg til enhver tid har vært helt topp, men rett og slett fordi det finnes.

Leder

Hvordan gikk det egentlig?

For fem år siden innførte NFF en av de største omorganiseringene i forbundet noensinne. Fylkesavdelingene ble lagt ned og erstattet med fem regioner og valgte regionledere på fulltid.

Leder

Velferdsteknologi - bedre fysioterapi?

Begrepet velferdsteknologi dukker opp nær sagt overalt der framtidens helse- og omsorgstjenester diskuteres. Det finns flere definisjoner fra ulike aktører, og ikke alle har direkte med helse å gjøre (f.eks. Husbanken).

Leder

Skikket og egnet

Hvem passer best til å være lege, psykolog, sykepleier, tannlege – eller fysioterapeut?

Leder

Randomisert og kontrollert

Den første effektstudien på norsk psykomotorisk fysioterapi er publisert. Ja, hva så, vil du kanskje si. Det publiseres jo studier av ymse slag rett som det er.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten