NFF bør legge ned femdagerskurset i medisinsk treningsterapi (MTT)

Tom Arild Torstensen stilte spørsmålet; "Bør NFF legge ned femdagerskurset i medisinsk treningsterapi (MTT)?" i et tidligere blogginnlegg på fysioterapeuten.no.  

Etter at Malene Haneborg, leder av fagseksjonen i NFF har svart, mener Torstensen det er tydelig at kurset bør legges ned.

- Malene Haneborg forsvarer innholdet i dagens femdagerskurs med at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom hva som er i en teorimanual og hva som gjennomføres praktisk på et kurs. Haneborg forsvarer videre kurset ved å henvise til at det finnes ytterligere kursmateriell, blant annet aktuelle og oppdaterte fagartikler. Etter nærmere gjennomgang er disse «oppdaterte fagartiklene om MTT», mer enn 20 år gamle uvitenskaplige artikler, skriver Torstensen.

Blogg

Både Malene Haneborg og jeg er sikkert enige om at teori og praksis skal gå hånd i hånd. En teorimanual skal gjenspeile teorigrunnlaget for behandlingsmetoden som igjen  gjenspeiler hvordan metoden utføres rent praktisk. Malene Haneborgs argumentasjon om at det ikke er noen klar sammenheng mellom hva som finnes i teorimanualen til MTT-kurset og hva som gjøres praktisk på kurset, faller derfor på sin egen urimlighet. Om det ikke er en sammenheng, hvorfor skal man da ha en teorimanual?

Når vi i løpet av de siste 10 til 15 årene har beskrevet og videreutviklet teorigrunnlaget for MTT, så gjenspeiler dette hvordan vi praktisk arbeider med metoden. Og det er dette vi også forsker på og i flere kliniske studier har dokumentert som en meget effektiv form for trening. Jeg refererte til publikasjonene i mitt forrige innlegg.

Når så ingenting av det vi har publisert de siste 10-15 årene finnes i NFFs teorimanual til femdagers MTT-kurset, gjenspeiler dette også den praksis som utføres på kurset. Altså, at de som melder seg på og deltar på kurset verken får noen teoretisk innføring eller praktiske eksempler som ligger til grunn for de positive resultater som vi har dokumentert gjennom vår kliniske forskning. De som deltar på kurset lærer seg sikkert mange øvelser og på den måten utvider sin øvelsesbank, noe som selvsagt er bra, men når all vår forskning er utelatt, så gjenspeiler dette også den praktiske gjennomføringen av kurset.

Det vi forsker på er ikke filosofiske, teoretiske modeller om hvordan man skal bruke høy repetitiv høydose MTT, men klinisk pragmatisk forskning som gjenspeiler praksis og hvordan øvelser doseres for å gi forskjellige pasientkategorier en optimal treningsdose. Vi er nøye med å skille mellom styrketrening for friske og smertemodulerende trening for pasienter med smerte og nedsatt funksjon. Vi har tatt MTT fra å være en ren biomedisinsk til en biopsykososial behandlingsform. Alt i tråd med dagens viten. Denne viktige videreutviklingen av MTT er fraværende i NFFs femdagers MTT-kurs.

Jeg synes Malene Haneborg burde juble over de spennende forskningsresultater som vi får, men hun strekker seg ikke lengre enn å si; «Fagseksjonen vil gjennomgå referansene Torsteinsen foreslår, samt annen relevant forskning på området, og justere teorimanualen i den grad man finner det nødvendig for å være faglig oppdatert», sitat slutt. Om NFF skal gjøre en faglig oppdatering  innen fagområdet dosert opptrening som MTT, er det her ikke bare snakk om å justere en teorimanual, men oppdatere et helt femdagerskurs, både praktisk og teoretisk.

Det er meget beklagelig at NFF har arrangert dette kurset i mer en 10 år, og med tydelig dalende interesse for MTT. På kurset i Oslo 24.- 28. oktober 2013 var det bare 11 deltagere, og dette til tross for NFFs store muligheter til jevnlig å markedsføre kurset til alle sine medlemmer. Malene Haneborg burde derfor stille noen kritiske spørsmål om hvorfor NFF ikke klarer å fylle opp ett MTT-kurs i året. Kan det ha noe med hva som blir presentert på kurset? MTT er en fysioterapeutisk tilnærming som i snart 50 år har vært en viktig hjørnesten i norsk fysioterapi, har takst C32 på NFFs takstplakat, og burde fortsatt være et satsningsområde for NFF.

Som støtte til NFFs femdagers MTT-kurs refererer Malene Haneborg til at ytterligere kursmateriell til kurset legges ut på NFFs læringsplattform Fronter, et materiale som beskrives som aktuelle og oppdaterte fagartikler. Referanselisten nedenfor er hva kursdeltakerne på MTT-kurset i oktober fikk tilgang til. Listen taler sitt tydelige språk om at NFF bør legge ned kurset. Referansene som konkret har med MTT å gjøre er ikke-vitenskapelige og fra forrige århundre.

Det er smertefullt å endre praksis, sette seg inn i nye teorier, og ta til seg ny forskning. Men det er tross alt det som tar fysioterapifaget videre, slik at pasienter som søker hjelp for sine plager får den beste tilgjengelige behandling.  Dette er en av NFFs sine hovedoppgaver, ikke å bedrive kunstig åndedrett for en kursvirksomhet som tilhører en annen tid. 

Tom Arild Torstensen, epost; tom.torstensen@holteninstitute.com

PS: Nedenfor er referanselisten som kursdeltakerne fikk tilgang til før kurset. Malene Haneborg skriver at dette er ytterligere kursmateriell, blant annet aktuelle og oppdaterte fagartikler. Når jeg kikker på listen nedenfor, synes jeg det er vanskelig å se hvordan dette ytterligere kursmateriellet kan bestå av aktuelle og oppdaterte fagartikler? De fleste av kildehenvisningene er 20 år gamle. Den første referansen er en bok som har utgått for mange år siden, og som Universitetsforlaget ikke ønsket å trykke nytt opplag av! Boken er altså IKKE tilgjengelig for kursdeltakerne!

NFFs Litteratur til 5 dagers MTT kurset, beskrevet som: Pensum Medisinsk Treningsterapi

1.Holten og Faugli (1994): Medisinsk Treningstrapi, Universitetsforlaget, s.120.

2.Faugli, HP.( 1993) «Virkning av Medisinsk Treningsterapi på benvev.»  Fysioterapeuten nr. 6, s.11-15.

3.Jacobsen, F., Holten, O., Faugli, HP., Leirvik, R.( 1992) Medical Exercice Therapy", Fysioterapeuten 7, s.19-22. Special Issue to IFOMT's 5th international congress, Vail, USA.

4.Kannus P. (1992) The effects of training, immobilization and remobilization on musculoskeletal tissues. Scand. Jour. of  Med. Vol 2, nr.3.

5.Brox JI. (1993) Atroskopisk kirurgi versus veiledet trening ved rotator tendinose. Norsk tidsskrift for idrettsmedisin, nr. 1.

6.Faugli. HP. (1993) «Der chronische Rückenschmerz aus der Sicht der Funktionskrankheiten. Medizinische Trainingstherapie.»  Physiotherapeut (Schweiz) Nr. 7, 18-22.

7.Jacobsen F. (1985)  Medical Exercise Therapy and neck patients. Tidsskrift for MT, Norw.

8.Vøllestad Nina K. (1993) Sammenheng mellom muskelbelastninger og belastningslidelser. Fysioterapeuten (Norwegian) nr. 6, s.7-10.

9.Saugen E, Sejersted OM. (1994) Kan prosessr knyttet til muskeltretthet forklare utvikling av kronisk smerte? Tidsskr Nor Lægeforen nr. 10, 114: 1195-8.

10.Laskowski E.( 1997) Refining Rehabilitation With Proprioception Training. The Physican and Sportsmed. Vol 25, no 10,  s 89-102.

11.Norris CM. (1995)  Stabilisation Mechanisms of the Lumbar Spine. Physiotherapy, february vol 81, no 2, s.72-79.       

Aktuelle databaser:                                                                                     

Medline

http://www.nlm.nih.gov./databases/freemed.html

The Cochrane collaborations hjemmeside

http://www.hiru.mcmaster.ca/cochrane/default.htm

Støttelitteratur:

Dalland. O.(1997) Metode og oppgaveskriving for studenter. Universitetsforlaget. Oslo.

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten