Ventelistene bekymrer i Bergen

-Ventelister for å få utført turnustjeneste er bare en forskyvning av problemet og ikke en løsning, skriver Ingrid Eggen, medlem av turnuskomiteen ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Blogg

Innlegget er skrevet på vegne av FYSIO Bergen,  i samarbeid med studenter på avgangskullet  ved HiB.  Vi er i mot hele ordningen med venteliste og føler at situasjonen blir forverret av retningslinjer rundt turnustjenesten og ventelisteordningen. Vi mener at en venteliste kun er en forskyvning av problemet og ikke en løsning. Hvis dette blir en varig ordning kan vi se for oss en venteliste som vokser år for år, og at det til slutt blir flere som havner på venteliste enn som får plass i ordinært valg.

Mister kontakt

Med å vente ett år før en får utført turnus mister man kontakt med fysioterapifaget på et tidspunkt hvor en sitter med mye ny kunnskap. Det er etter vår mening ikke faglig forsvarlig. Kunnskap er ferskvare som må repeteres. Vi frykter at mange ufrivillig vil bli satt faglig tilbake med å ha et pauseår mellom studier og turnus.

Vi stusser også på at innføring av venteliste for fysioterapeuter skjer omtrent samtidig som en lignende ordning blir avsluttet på medisinstudiet. Jeg har ikke satt meg godt nok inn i saken om turnus for medisinstudenter og årsakene til endringen der, men det er et åpenbart tegn på at venteliste ikke fungerte bra.

Årets avgangskull har nok innsett at ventelisteordningen ikke blir fjernet i år. Mange har trøstet seg med at hvis en er så uheldig å måtte vente et helt år har en i det minste mulighet til en god plass neste år. Det kom derfor som en stor overraskelse at retningslinjene nylig ble endret til ikke lengre gi denne «kompensasjonen».

-Krise

Det betyr at dersom det står 5 studenter på venteliste i Bergen, vil de få de 5 siste ledige plassene ved neste års valg. Flere har betegnet det som en krise. Argumentet for dette er at det blant fjorårets ventelistekandidater var mange som takket nei når de fikk tilbud om en hel- eller halvårsplass og at enkelte turnusplasser ble stående ubenyttet.

Helsedirektoratet vil derfor tvinge folk til å ta imot en plass, hvor som helst i landet. Alternativet er å måtte vente et år og fortsatt havne langt bak i køen. Jeg kan delvis forstå argumentet, men jeg synes det er for dumt å straffe personer som ufrivillig har ventet så lenge.

Legger planer

Det kan være ulike årsaker til at en takker nei til en plass som gjerne blir tilbudt på svært kort varsel. De fleste som havner på venteliste er nødt til å legge andre planer, blant annet for å sikre seg inntekt det neste året, og skaffer seg en annen jobb. Hvis en da får beskjed kort tid før turnus starter at en likevel får plass kan det være vanskelig å si opp en jobbkontrakt eller avbryte andre planer. 

Det kan også oppstå tilfeller hvor folk langt bak på ventelisten ikke får tilbud en plass i det hele tatt, men fortsatt blir straffet med å havne langt bak i køen neste år. Derfor bør en i det minste få komme først på lista til neste år hvis en har ventet et helt år uten å ha fått tilbudet om å takke ja til en plass.

Særplass

Et annet punkt i retningslinjene som jeg og flere medstudenter har stusset på er det som gjelder særplass. Det er nemlig slik at en turnuskandidat med særplass får tildelt plass utenom ordinært valg og dermed ikke kan havne på venteliste, selv om de har et så dårlig nummer i trekningen at de uten særplass ikke hadde fått plass ved ordinært valg. Særplass bør kun gi rett til turnus innen et bestemt geografisk område, men ikke gi rett til å slippe venteliste. Dette har også personer med særplass sagt seg enig i.

I vårt kull har det gjentatte ganger blitt snakket om at vi er mange studenter sammenlignet med tidligere kull. Spørsmålet er om det tas opp for mange studenter. Det er vanskelig å skaffe både praksis- og turnusplasser, og jobbmarkedet er heller ikke det letteste.

Høgskolen i Bergen har svart med at de ikke har noe med dette å gjøre, men får beskjed fra myndighetene hvor mange studenter de skal ta opp. De sier også at opptakstallet har hatt en økning de siste årene. Vi spør oss derfor hvorfor myndighetene på den ene siden oppretter flere studieplasser på fysioterapi og på den andre side innfører ventelisteordning fordi de ikke har tilstrekkelig antall turnusplasser.

-Må ta ansvar

Men det må også påpekes at studiestedene ofte tar inn flere studenter enn det de får beskjed om, ettersom de regner med frafall og får betalt etter hvor mange som blir uteksaminert. Både studiestedene og sentrale myndigheter må ta ansvar for situasjonen, og gjøre den best mulig for de som rammes, nemlig studentene.

Studentorganisasjonen FYSIO har foreslått en løsning med turnus 4 måneder på sykehus og 8 måneder i kommune, ettersom det er sykehusplasser som er vanskeligst å få tak i. Forhåpentligvis vil Helsedirektoratet vurdere dette mer seriøst i fremtiden. Det viktigste er at vi får ett år i turnus og at vi vært innom både spesialist- og kommunehelsetjenesten, ikke at vi er like lenge begge steder.

Ingrid Eggen, på vegne av kull F11, Høgskolen i Bergen

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus