Vær stolt av fysioterapiyrket

Mange nyutdannede fysioterapeuter får ikke jobb som fysioterapeuter i starten. De må ta til takke med andre stillinger, som hjelpepleiere, personlige trenere, idrettsmassører.

Nyheter

Dette fører til at de ikke får brukt sin faglige kompetanse fra en bachelor i fysioterapi til sitt fulle, og at samfunnet "mister" ett viktig ledd i rehabilitering av pasienter, både i spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hjelpepleiere og sykepleiere blir ofte satt til å gjøre fysioterapeutenes arbeidsoppgaver fordi det ikke finnes ressurser til å ansette nok fysioterapeuter. Dette er veldig uheldig, siden fysioterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere har ulik faglig bakgrunn og kompetanse. Fysioterapeuter kan for eksempel ikke utføre sykepleierenes jobb og omvendt. Vi skal selvsagt ikke se ned på sykepleiernes og hjelpepleiernes jobb; de er også viktige ledd i en rehabliltering, men de har ofte dårlig tid og mange andre oppgaver slik at fysioterapirelaterte oppgaver ikke blir utført.

Dette fører til at pasienter veldig ofte blir løftet istedenfor å få hjelp til å forflytte seg selv. Dermed får pasientene et lavere funksjonsnivå enn de opprinnelig hadde da de ikke får brukt sine ressurser. Fysioterapeuter har kunnskap om hvordan utnytte pasienters ressurser til å være mest mulig selvhjulpen, men når andre tar over fysioterapeutenes rolle vil pasientene ofte gjøres mer passive enn de er.

Det erfares også i praksis i spesialhelsetjenesten at pasienters ofte komplekse sykdomsbilde ikke blir tatt i betraktning, og at behandling først og fremst fokuseres på innleggelsesårsak og ikke funksjonsnivået pasienten hadde før innleggelse. Det er ofte stor forskjell på pasientens funksjonsnivå før og etter innleggelse, noe som selvsagt har fysiologiske forklaringer, men det er også mulig å forhindre dette. For å forhindre at pasientene synker i funksjonsnivå, må de behandles på det nivået de er.

Her kommer fysioterapeutenes kompetanse inn. Fysioterapeuter har god kompetanse innen kartlegging av pasienters funksjonsnivå, undersøkelser som fokuserer globalt og lokalt på kroppen og behandling med fokus på at pasienten selv må ta del i rehabiliteringen. Det er ingen andre som har den samme utdanningen som oss, og vi må være stolte av den faglige kunnskapen vi sitter inne med. Den jobben vi gjør er avgjørende i pasientenes rehabilitering, Vi kan hjelpe dem til å nå den målsettingen de har satt seg, og gi dem mulighet til å leve det livet de vil, med det aktivitetsnivået de ønsker.

Budskapet vårt er å fremme stolthet over fysioterapeutenes rolle i samfunnet og stole på vår faglige kompetanse. Vi må vise selvsikkerhet, både under utdannelse og i yrkeslivet, og stole på at vi er gode på våre områder. Hvis ikke vi har tro på fysioterapien, hvorfor skal da andre tro på på det vi gjør?

Inghild Fjell Helleland og Maren Emilie Gundersen, Oslo.                                                                        .

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten