Ser fremtiden lys ut for fysioterapeuter?

Utdanning og framtid

Når man først velger en utdanning, tenker man oftest på hva man liker, hva man er god på og hva slags jobbmuligheter et fagområde kan tilby. Det er nok i det siste punktet hvor det har blitt mye diskusjon omkring fysioterapi; det finnes mye motstridene rykter om hvordan arbeidsmarkedet egentlig er.

Blogg

Man hører at det er mye kø for behandling og at det er stort behov for flere fysioterapeuter. Samtidig går det en del skrekkhistorier rundt som forteller at man må vente flere måneder for å få jobb, at man kun får deltidsstillinger, eller at det er godt over hundre stykker som søker på en stilling.  Men, hva er egentlig sannheten? Utdanner Norge rett og slett for mange fysioterapeuter nå, eller er det faktisk bra for å øke synligheten av yrket? Og er dette noe vi studentene kan påvirke?

Statistikk

Først er det viktig å skille faktum fra rykte. Dette blogginnlegget skal se på tall fra Statistisk Sentralbyrå og Norsk fysioterapiforbunds årlig lønnundersøkelse for å vise hvordan arbeidsmarked egentlig er.

Per 1.januar 2014, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, var det 14.931 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge (Fysioterapeuten, 2014). 11.622, eller 78%, er i arbeid i Norge. Cirka 80% av de jobber i det offentlige helsevesenet, 4% i utdanningssektoren, 3,5% i administrasjon, og 11,5% i ”andre næringer.”

Over 3.300 autoriserte fysioterapeuter er ikke i jobb. Dette tallet er kunstig høyt, fordi en del av disse er studenter eller pensjonister, men allikevel er det høyere enn ønsket, mener NFF.

NFFs forhandlingsseksjon utfører en årlig lønnundersøkelse blant medlemmene i det største tariffområde for fysioterapeuter. I følge den, i 2014, jobbet om lag 18% av fysioterapeuter deltid, nedsatt fra 24% i 2013 (Norsk Fysioterapiforbund, 2015). Men derimot har det tallet økt 1,3% i Oslo. Av de som jobber deltid, ønsker en tredjedel å utvide stillingen til fulltid. Det antallet er betydelig høyere i Oslo, hvor re 60% ønsker seg en fulltidsstilling.

I 2014 var 12% av fysioterapeutene ansatt som vikar, enten fulltid eller deltid, det samme som i 2013.  

Kjemper mot denne trenden

Disse tallene er ikke akkurat trøstende! Hvordan skal dette problemet løses? Først skal Samhandlingsreformen, som ble gjennomført i 2012, hjelpe fysioterapi yrket. Den handler om å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre (Helsedirektoratet, udatert).  Den har også økt fokus på helhetlig helse- og omsorgstjeneste, inkludert mer oppmerksomhet til frisklivstilbud og gode levevaner. I disse områdene spiller fysioterapeuter en spesielt stor rolle. Denne reformen skal dermed over tid medføre til bedre synlighet, forståelse for hva yrket handler om og et økt antall jobbmuligheter. 

Generelt jobber NFF for å få ned arbeidsledighet ved å berede grunn for flere fysioterapistillinger og driftstilskudd. De jobber aktivt for medlemmene sine, og å ta seg av arbeidsledighet, deltidsstillinger og vikarstillinger er en topp prioritet.

Det er lett å tenke at utdanningsinstitutter burde akseptere færre fysioterapistudenter for å rette opp denne ubalansen. Men tvert imot mener jeg at det er bra å ha flere fysioterapeuter i Norge. Det er fortsatt mange i samfunnet som ikke vet hva en fysioterapeut gjør, eller hvor viktig rolle de spiller i blant annet å rehabilitere etter skade, å få folk tilbake til arbeidsliv fra en sykemelding og å øke livskvalitet for eldre.

Hva kan vi studentene gjøre? Jo, vi kan starte med å melde oss inn i NFF – jo flere medlemmer organisasjonen har, jo større stemme får vi. Etter det går mye utover våre egenskaper til å være fleksible når vi begynner i vårt yrke – det vil si å ikke sette seg fast i en bransje av fysioterapi. Man burde heller ikke si nei til en deltidsstilling eller vikarstillinger, selv om det ikke er ideelt. Det er viktig å være aktiv, engasjert og tålmodig – man må jobbe hardere i begynnelsen, også går det bare oppover derfra. Dette er noe som gjelder ikke bare fremadstormende fysioterapeuter, men egentlig alle nyutdannet, ivrige unge mennesker når man først skal begynne på yrket sitt.

Konklusjon

Det er sant at nåværende arbeidsledighet for fysioterapeuter er høyere enn ønsket, men det er ikke et uoverkommelig problem, og det er heller ikke unikt til vårt yrke. Man må bare utnytte de sjansene man får, og la dem utvikle seg til noe spennende, uventet og verdifullt.

Kilder

Fysioterapeuten. (2014). Hvor mange – og hvor?. Hentet 14.april 2015 fra http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Hvor-mange-og-hvor

Helsedirektoratet. (udatert). Samhandlingsreformen. Hentet 13.april 2015 fra https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen

Norsk Fysioterapiforbund. (2015). Oppsummering og vurderingar – lønnsundersøkinga 2014. Hentet 13.april 2015 fra http://www.fysio.no/LOENN-OG-ANSETTELSE/Loennsundersoekelser

Kristin Dahly, Høgskolen i Oslo

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten