Turnus: Nye retningslinjer for ventelistekandidater

Nylig publiserte Helsedirektoratet nye retningslinjer for ventelistekandidater i turnustjenesten.

Blogg

1. november 2013 holdt Helsedirektoratet et dialogmøte der de fire utdanningsinstitusjonene NFF, FYSIO, Statens autorisasjonskontor og de fire regionale fylkesmennene var representert. Vi i FYSIO hadde et sterkt ønske om at våre argumenter skulle bli hørt.

Slik som retningslinjene foreligger i dag, har dette ikke blitt gjort. Vårt mål i turnussaken er at turnusplassene skal være klare ved valget, og ikke flere måneder senere.

Vi har et forslag til tre ulike fremgangsmåter for å nå samme mål, nemlig turnusplasser til alle:

1.Turnusordningen kan endres i henhold til samhandlingsreformen. Med dette foreslår vi at sykehusturnusen forkortes til 4 måneder og kommuneturnusen forlenges til 8 måneder. Dette samsvarer med ønsket om å korte ned tiden en pasient er på sykehus og få ham/henne raskere ut i den kommunale helsetjenesten.

2. Lovverket endres tilbake til ”må” fra ”bør”. Dette for at den eller de som har plikt til å fremskaffe turnusplasser, må fremskaffe nok turnusplasser. Denne lovendringen kom i 2013 og vi ser ikke på denne som en realistisk løsning.

3. Vi legger et press på studentene til å si ja til det tilbudet de får når de står på ventelisten.

Vi mener at alternativ 2 eller 3 ikke er en god løsning på turnusventelisten. De fleste studenter som skal ut i turnus og får tildelt turnusplass ved det ordinære turnusvalget, har som regel ikke noe problem med å flytte på seg for å gjennomføre turnusåret sitt. De fleste ville gladelig gjøre det. Skulle en derimot ikke få tildelt turnusplass og havne på venteliste, studenten legge andre planer, siden en da tross alt vil stå uten noen form for inntekt.

Dette kan sette studenter i situasjoner hvor de må flytte, noe som kan skape problemer med blant annet husleie, familie, ny bolig og eventuelle tiltrådte stillinger.

Det er ikke bare å flytte fra alt nettverk en har. Det er ikke bare å si opp sin daværende bolig og sitte hjemme i stua til mor mens en venter på tilbud om turnusplass. Det er ikke bare å flytte til en ny by uten å ha tak over hodet. Det er ikke bare å si opp sin jobb på dagen.

Dette er konsekvenser som vi ikke føler er tatt med i betraktningen av de nye retningslinjene for ventelisteordningen for turnuskandidater.

Ønsker at de som føler at de har noe inne, gjerne debatterer dette!

Markus R. Fosseli, leder FYSIO Landsutvalget

           

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten