“Sjekk om jeg er skikka”

Innenfor noen yrkesgrupper er det innført en skikkethetsvurdering for å sørge for at studentene skal være skikket til den jobben de utdanner seg til. I dette blogginnlegget setter FYSIO fokus på opplysning, ufarliggjøring og informasjon om skikkethet og skikkethetsnemndene.

Blogg

Skikkethet er et tema som det siste året har kommet mer på banen. Innenfor noen yrkesgrupper er det innført en skikkethetsvurdering for å sørge for at studentene skal være skikket til den jobben de utdanner seg til. Dette innebærer at studentene skal ha den faglige kunnskapen innenfor sitt fagfelt, i tillegg til at de skal være personlig egnet til å utføre jobben. Dette gjelder blant annet yrkesgrupper som politi, prester, lærere, fysioterapeuter og annet helsepersonell. Alle disse yrkesgruppene er representert i Unio-studentene, og dette er temaet for en kampanje vi i Unio planlegger å starte til høsten.

I følge forskrift om skikkethet i høyere utdanning skal "løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregå gjennom hele studiet og […] inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell."

Er det tvil om en student er skikket for sin utdanning skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering, på bakgrunn av en innkommet tvilsmelding. Alle kan levere en tvilsmelding, fra faglig personale til studenter. I dag er terskelen for å gi en tvilsmelding blitt altfor høy. Grunnet dårlig informasjon og at det er ubehagelig å “sladre” på noen, vil det i praksis kun komme frem reaksjoner på grove klanderverdige handlinger, mens det forebyggende arbeidet blir glemt.

Mange skikkethetsnemnder ved flere av universitetene og høgskolene er inaktive. Studentene veiledes ut av studiet fremfor at utdanningsinstitusjonene tar saken gjennom en skikkethetsnemd. Slik som det er nå er det også lagt altfor mye “ansvar” på studentene. Vi mener at dette ansvaret må fordeles mer til utdanningsinstitusjonene. Det er også viktig at økonomien ikke skal komme i veien for at skolene skal holde skikkethetsnemdene aktive, og behovet for en nasjonal pott som skal dekke utgifter tilknyttet dette må tydeliggjøres.

Dette er et viktig tema som studenter får altfor lite informasjon om, og vi i Unio ønsker å sette lys på temaet med en kampanje. Det planlegges å gjennomføre kampanjen til høsten 2014, ved skolestart. Vårt mål er mer å opplyse studentene og at skikkethetsnemdene fungerer som de skal. Vi er også opptatt av at det ikke må være kostbart for den enkelte utdanningsinstitusjonen å ta en sak. Dette ønsker vi å ha fokus på under fadderukene. Det er viktig å informere studentene tidlig i studiet, ufarliggjøre temaet og gjøre det til en hverdagslig sak.

Overskrifta “Sjekk om jeg er skikka” er tatt fra en kampanje som er starta av Norsk studentorganisasjon, og som man kan lese mer om på “Sjekk om jeg er skikka” på Facebook.

Inghild Fjell Helleland, FYSIOs landsutvalg(LU) og Unio-representant

Maren Emilie Gundersen, NFF-observatør og LU-medlem

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten