Crossfit - til glede og forargelse

Ødelegger CrossFit skuldrene våre?

Crossfit er et ord man hører mye om dagen. Det er en treningsform som er utfordrende, spennende og får deg i bedre form. Man hører mye positivt om den populære treningstrenden, men den møtes også av en del kritikk.

Blogg

Forsker Einar Wangen sammenligner Crossfit med «å hoppe ut fra første eller andre etasje mange nok ganger», man blir sannsynligvis skadet etter hvert. Det finnes få forskningsartikler om sammenhengen mellom Crossfit og skadeforekomst. Ifølge en studie «The nature and prevalence of injury during CrossFit training» dominerer forekomsten av blant annet skulderskade.

Egen religion

Crossfit er en treningstrend som mer eller mindre har eksplodert i Norge de siste årene. I noen tilfeller er CrossFit blitt omtalt som «en egen religion». Crossfit er rettere sagt en treningsform hvor det vektlegges varierte funksjonelle bevegelser som utføres med høy intensitet. Utholdenhet, styrke, smidighet, hurtighet, eksplosivitet, koordinasjon, balanse og presisjon er beskrivende ord av denne populære treningstrenden. Man kommer ikke utenom at øvelsene som gjøres er svært belastende, særlig på skuldre.

En treningsøkt kalles en «WOD», noe som betyr «Workout Of the Day». I en WOD møter man ofte på øvelser som olympiske løft. Olympiske løft består av rykk (Snatch) og vending kombinert med overstøt (Clean&Jerk). Dette er teknisk krevende øvelser og ved feil utførelse med mye vekt, kan øvelsene være svært ugunstige for skuldrene våre. I en WOD er det også en del kroppsvektbærende øvelser, som Pull-Ups, Toes to Bar og Handstand-pushups.

«Kipping» - en stor påkjenning

 I Crossfit skiller man mellom to varianter for utførelse av de nevnte øvelsene, nemlig «Strikt» og «Kipping». Den førstnevnte baserer seg på ren muskelkraft, man rekrutterer motoriske enheter i tur til man oppnår den nødvendige kraften som skal til for å utføre øvelsen. «Kipping» kan også beskrives som bruk av muskelkraft kombinert med bruk av eksplosivitet. The Crossfit Journal Articles, 2006, beskriver gjennomførelsen slik:

“Kipping comes in a myriad of styles, and each athlete has a signature kip, but in its most elegant form the kip is a transference of movement first generated in the horizontal plane, where it comes cheap and easy, to the vertical plane, where momentum and a perfectly timed pull from the back launch the athlete forcefully upward.”

Både de olympiske løftene og øvelsene som utføres ved hjelp av «kipping» er en stor påkjenning, både for den trente og utrente skulder. Det er kanskje ikke så rart når man tenker på at skulderleddet er det mest bevegelige leddet i kroppen. Den store bevegeligheten skyldes at den grunne leddskålen kun dekker ca.1/3 av leddhodet, i tillegg til at leddkapselen er svært romslig. For å beskrive hvor romslig denne leddkapselen er kan man tenke seg, at dersom vi eliminerer musklene ville leddhodet glidd ut av leddskålen.

For å kunne se for seg dette skal jeg gi en LITEN innføring av skulderleddets anatomi. Skulderleddet er forbindelsen mellom scapula og humerus. Når jeg nevner leddhodet menes caput humeri, som er hodet til overarmsbenet. Leddskålen dannes av scapula, Cavitas glenoidalis. Ved bevegelse av armen vil rotatorcuffmuskulaturen bidra til å stabilisere Caput humeri i leddskålen. Musklene med lengre momentarm som går fra brystkassen (thorax) til humerus og/eller scapula, i tillegg til de som går fra scapula til humerus, bidrar til større kraft og økt bevegelsutslag i skulderleddet. I tillegg kan man nevne overarmsmuskulaturen som består av M. Biceps brachii, M.Coracobrachialis og M.Triceps brachii, som også er med på å kontrollere bevegelsen i leddet. Skulderleddet er et svært komplekst ledd. Det er grunnen til at det er utsatt for skade.

Too much, too soon, too often

Dette fører oss tilbake til spørsmålet: Ødelegger Crossfit skuldrene våre? Vi kan konkludere med at Crossfit ER belastende for skuldrene, men om selve treningsformen er årsaken til en økning av skulderskader er noe mer vagt. Einar Svindland (Naprapat og CrossFit level II Instruktør) kommer med et godt poeng i sin bloggpost: «Too much, too soon, too often!».  Det er både treneren og man selv som har ansvaret for å skalere/tilpasse øvelsene til det nivået man befinner seg på. Crossfit er basert på gruppetrening og på en WOD er det gjerne 12 eller flere personer som skal gjøre samme økten. Treneren har ansvaret for å se hvert enkelt individ i gruppen og hvert enkelt individ har ansvaret for å kjenne sin kropp.  Slik som Toralf Thomassen (Crossfit Level I Instruktør, kiropraktor og fysioterapeut) nevner i artikkelen «Er Crossfit farlig?»; skader skjer i alle idretter dersom man presser kroppen hardt nok. Crossfit er opptatt av at man skal forebygge skader ved å fokusere på teknikk og bevegelighet. Det er samtidig et stort press på at man hele tiden skal bli bedre. Man føler nesten at det blir et nederlag å skalere og det resulterer i at man mister lysten til å gjøre økten.

Når konkurranseinstinktet tar over

Det er blitt mer og mer fokus på konkurransedelen av treningsformen de siste årene. Hvert år arrangeres «The Crossfit Games» hvor de beste av de beste konkurrerer om å bli «The fittest on earth». Konkurransen er delt i tre omganger; OPEN, REGIONALS og GAMES. Alle kan være med på OPEN, som foregår over 5 uker, der det blir offentliggjort en ny økt hver uke. Man må altså gjennom totalt 5 økter hvor man skal prestere sitt beste og er man i toppsjiktet går man videre til REGIONALS, for deretter å gå videre til GAMES. «The Crossfit Games» har økt i popularitet de siste årene og dermed også nivået på utøverne. Det har også vært fokus på dette årlige arrangementet på de ulike Crossfit-sentrene, hvor alle oppfordres til å delta. Dette vil naturligvis hente frem konkurranseinstinktet i de fleste av oss.

Når konkurranseinstinktet overtar nedprioriteres riktig utførelse av øvelsene i bytte mot å få flest repetisjoner eller best mulig tid. Treneren har ansvar for å vektlegge teknikk fremfor konkurranseprinsippet. Det er viktig at teknikken er konsekvent, altså siste repetisjon skal gjennomføres like riktig som den første. Det er ikke før man klarer dette at man eventuelt kan begynne å øke intensiteten i øktene. Jeg referer igjen til Einar Svindland: «Du skal komme inn i Crossfit miljøet som ufaglært og få god oppfølging og veiledning». Vi har alle individuelle forutsetninger og det er viktig at man forstår dette før man begynner med en treningsform som Crossfit.

På eget ansvar

Det er per i dag lite forskning og evidens på sammenhengen mellom skulderskader og denne populære treningsformen. På den annen side er det mye man kan gjøre selv for å forebygge skader, nemlig det å lytte til kroppen og kjenne sine egne begrensninger. Man velger selv hvordan man vil tolke treningsformen, enten man velger mottoet «unless you puke, faint or die, keep going» eller man velger en mindre drastisk tilnærming. Det er du som bestemmer i hvilken grad intensiteten skal overgå gjennomførelse av rett teknikk.

Mona T. Hetleflåt

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten