Landsmøte 2016

Et nytt år er i gang og nå er også et nytt styre på plass i fysioterapeutenes interesseorganisasjon, FYSIO. 

Blogg

Som avtredende leder ønsker jeg å takke for et fint og lærerikt år. Styret har vært en fin og variert gjeng som sammen har arbeidet for økt trivsel blant våre medlemmer og mer kontakt mellom de ulike lokallagene. Det har vært en hyggelig jobb som har gitt meg mange nye venner på de ulike utdanningsplassene, og en stor takk rettes til alle dere i styret for en god innsats!

For å gi innblikk i noe av hva vi driver med i styret tenkte jeg det kunne være fint med en kort oppsummering av landsmøtet vårt som ble holdt helgen 12.-14.februar.

FYSIO og NFF

Fredag 12.2 ble FYSIO invitert til NFF for informasjon og dialog om NFF som organisasjon og om saker som er relevante for oss som studenter. Dette er en fast tradisjon som vi setter veldig pris på. Dette gir oss faglig kunnskap, men også nyttig lærdom om organisasjonsstruktur som vi kan bruke i vår egen studentorganisasjon.

FYSIOs landsmøte

Lørdag 13.2 ble FYSIOs landsmøte avholdt. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes en gang i året. Her ble årsrapporter og årsregnskap fra FYSIO-Norge og alle lokallagene gjennomgått. I tillegg ble budsjett for 2016 presentert og godkjent.

Konstituering av nytt styre

FYSIO-Norge består av 10 styremedlemmer som innehar hvert sitt verv. På landsmøtet presenterer hvert sittende styremedlem sitt verv, slik at de nye medlemmene får en forståelse av de ulike vervene før det nye styret blir konstituert.

Under valget forlater de avtroppende medlemmene rommet, og det nye styret stemmer over vervfordelingen. Etter at denne prosessen er fullført er det satt av tid for opplæring og overføring av dokumenter fra det gamle til det nye styret.

Stor takk til dere som nå er ferdige i FYSIO-Norge: Stavros Litsos (NFF-observatør), Maren Emilie Gundersen (NFF-observatør), Halvard Idsø (styremedlem), Ingjerd Strømholt (sekretær), Jonas Nermoen (Unio-representant), Kristin Dahly (webmaster) og Martine Dølvik (kasserer 1).

Videre ønsker jeg det nye styret lykke til i året dere har foran dere. Jeg har troen på at dere vil klare dere strålende!

Nytt styre

Josefine Skoie (leder), Tine Stevik Pedersen (nestleder), Celine Kristiansen (sekretær), Daniel Wikdahl (kasserer 1), Haakon Funderud Lundkvist (kasserer 2), Bethine Harila Walle (Unio-representant), Oda Waal (NFF-observatør), Isabelle Svalland (Webmaster), Siv Simonsen (styremedlem) og Steinar Heiberg (NFF-observatør).

Daniel Solheim, avtroppende leder av FYSIO-Norge

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten