Hva er egentlig basiskunnskap for en fysioterapeut?

Forskjellig kunnskap - en ressurs eller en utfordring?

I løpet av vår bachelorutdanning i fysioterapi oppdager vi hvor stort faget er. Man kan spesialisere seg i ulike tema, ingen er gode på alt og alle er gode på noe. På tre år får vi et innblikk i de mange ulike fysioterapiretningene, men hva er egentlig basiskunnskap for en fysioterapeut?

Blogg

I emnet habilitering og rehabilitering kommer vi innom tema som nevrologi, lungefysioterapi, barn og psykomotorisk fysioterapi. Dette er viktige temaer, som absolutt er relevante for oss. Samtidig går det på bekostning av andre områder, som muskel- og skjelettplager. Samtidig er det stor forskjell mellom de ulike fysioterapiutdanningene i Norge. Både når det gjelder faglig innhold i studiet og tid i praksis.

Dette har gjort det vanskelig å bytte studiested for fysioterapistudenter. Jeg studerer ved studieretning Mensendieck på Høgskolen i Oslo og Akershus. Når jeg går ut herfra om et år kommer jeg forhåpentligvis til å være veldig god på instruksjon, smerte og somatokognitiv behandling. Samtidig kommer jeg til å ha lite kunnskap på andre fagområder.  I motsetning til en student fra Tromsø eller Bergen. Samtidig konkurrerer vi om de samme jobbene, der begge er sertifiserte fysioterapeuter.

Jeg ser både fordeler og ulemper med at vi går ut av fysioterapiutdanningen med forskjellig kunnskap. Sammen dekker vi et bredere kunnskapsområde, og kan sånn sett bidra i de mange ulike instansene helse-Norge trenger fysioterapeuter. Samtidig står vi i fare for å tre inn i en jobb der vi ikke har den nødvendige kompetansen til å gi våre pasienter det beste tilbudet og den beste behandlingen. Er arbeidsgivere klar over at en student fra Oslo har annen kunnskap enn en student fra Bergen? 

Halvard Cartfjord Bech, 2. års student ved fysioterapi studieretning mensendieck, Høgskolen i Oslo og Akershus.

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten