Å veilede en medstudent: gull eller tull?

Likemannsveiledning er når to eller flere studenter arbeider sammen og gir hverandre veiledning og tilbakemeldinger. I programplanene for fysioterapiutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oppfordres studentene til nettopp dette - å samarbeide og veilede hverandre.

Blogg

Målet er at denne typen arbeid skal stimulere studentenes læringsprosess, tydeliggjøre fagforståelse og fremme samarbeidsevne; egenskaper som er påkrevd i fysioterapiyrket.

Høgskolen benytter seg i stor grad av likemannsveiledning under fysioterapiutdanningene, og da vi skulle velge tema for vårt bachelorprosjekt var dette av interesse for oss av to ulike grunner. Vi ønsket å bidra med viktige synspunkter når studieretningene mensendieck og fysioterapi snart skal slås sammen. I tillegg ønsket vi å undersøke om det finnes en «oppskrift» på god likemannsveiledning, og om denne læringsformen kan være en grobunn for faglig og personlig utvikling i rollen som fysioterapeut.

Dypere forståelse

Som studenter selv har vi opplevd at strukturerte veiledninger med hverandre har ført til en dypere fagforståelse, og ikke minst en iver etter å lære mer. Flere nyutdannede fysioterapeuter kjenner kanskje på følelsen av å strebe etter å bli en bedre fysioterapeut. Vi håper at vår artikkel kan gi innspill til hvordan utdanningene kan forbedre sine måter å bruke likemannsveiledning på, og at ferdigutdannede fysioterapeuter vil kunne bli inspirert til å benytte seg av strukturert likemannsveiledning på arbeidsstedet. Vi håper at gode vaner fra studietiden tas med ut i arbeidslivet.

Ulik erfaring

Bachelorprosjektet har gått ut på å intervjue fire studenter fra de to fysioterapiutdanningene ved HiOA. Et av funnene som overrasket oss i løpet av intervjuene, var hvor forskjellig erfaring studentene fra de to studieretningene hadde med likemannsveiledning. Vi fikk et innblikk i hva studentene vektla som viktige punkter for en god veiledning, og hva som virket demotiverende og ødeleggende for læringslysten.

Trygghet og respekt

Så hva skal til for en vellykket likemannsveiledning? Studentene forteller at de har vært avhengige av studentsamarbeid, men at det har vært varierende hvor mye de har fått ut av de ulike likemannsveiledningene. De forteller om viktigheten av trygghet i situasjonen og gjensidig respekt. De ønsker gode føringer for hvordan veiledningen skal legges opp, klare retningslinjer er nøkkelen som kan skille mellom en god og en dårlig likemannsveiledning.

Stort potensiale

HiOA har dannet en prosjektgruppe som også involverer studenter i arbeidet med sammenslåingen av retningene. Vi håper at artikkelen vår i tillegg kan gi en bredere representasjon av studentene, og deres meninger om bruk av likemannsveiledning under fysioterapiutdanningen. Med dette vil læringspotensialet i denne arbeidsformen kunne utnyttes til det maksimale!

Ingeborg Victoria Tvete og Silje Cecilia Rudež, 3. årsstudenter, fysioterapi mensendieck, HiOA

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten