Sigurd Mikkelsen

Blogg

Hva er kunnskapsbasert manuellterapi? - Del 1

Veldig mange manuellterapeuter har hørt om begrepet evidensbasert praksis i en eller annen sammenheng. Ofte assosieres uttrykket “evidensbasert” med noe positivt, noe som forskningen støtter opp under og som en form for kvalitetsstempel. Men som mange andre begrep, kan også begrepet “evidensbasert praksis” brukes feilaktig og dermed misforstås.

Med hensikt om å utfordre og videreutvikle min egen kunnskap, forståelse og formening om den evidensbaserte praksismodellen i relasjon til manuellterapi, vil jeg derfor lufte noen tanker omkring modellen gjennom en 3-delt bloggserie.

Les hele innlegget

Blogg

Hva er kunnskapsbasert manuellterapi? Del 2: Integrasjon av klinisk ekspertise

Som nevnt i Del 1 av denne serien om evidensbasert praksis i manuellterapi, består evidensbasert praksis av tre ulike kriterier som må vurderes og integreres før en klinisk avgjørelse. Del 1 omhandlet ulike tanker om evidensbasert praksis og utfordringer til kriteriet om integrasjon av “beste tilgjengelige kunnskap”. Del 2 vil omhandle det andre kriteriet, nemlig integrasjon av individuell kliniske ekspertise.

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Kneartrose: Uvitenhet gir mer kirurgi

I motsetning til retningslinjene for beste praksis for artrose i kneet, har funn fra flere forskjellige...

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten