Framfor å framheve egne kandidater foran andre yrkesgrupper, ønsker forfatterne at NFF fokuserer på hvordan våre yrkesgrupper kan jobbe sammen f...

Tverrfaglig samarbeid for bedre folkehelse

Fysioterapeuter og kandidater som er utdannet fra NIH har komplementær kompetanse. Vi kan utrette mye for folkehelsen hvis vi jobber sammen framfor å konkurrere.

Blogg

Norges idrettshøgskole (NIH) utdanner studenter med spesialkompetanse i tilrettelegging og gjennomføring av tilpasset fysisk aktivitet/trening for ulike grupper og individer med spesielle behov.

Mange er imidlertid ikke klar over denne skreddersydde kompetansen. Et eksempel er når Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skriver i en artikkel på sine hjemmesider:  «Når tilpasset individuell trening og veiledning er viktig, kan vi tilby den beste kompetansen også på det området». Utsagnet viser i beste fall mangel på innsikt i kompetansen NIH- studenter har innen tilpasset fysisk aktivitet/trening og helse, og i verste fall mangel på respekt ovenfor de institusjonene i Norge som faktisk gir skreddersydd utdanning på dette området.

Hva kan NIH-studentene om individuell trening og veiledning?

NIH tilbyr bachelorgrader innen fysisk aktivitet og helse (FAH) og idrettsbiologi. Begge disse retningene vektlegger tilpasset fysisk aktivitet/trening for de fleste målgrupper. 

Bachelorprogrammet i FAH er en helsefaglig profesjonsrettet utdanning som vektlegger både samfunnsvitenskapelige og fysiologiske perspektiv på fysisk aktivitet og inaktivitet. Denne spesialkompetansen danner grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak både i offentlig, privat og frivillig sektor. Bachelorgraden kvalifiserer for tittelen "fysisk aktivitet og helserådgiver, NIH".  Et flertall av studentene vil også gjennomføre et personlig treneremne som en integrert del av bachelorutdanningen.

Utdannelsen gir studentene kompetanse til å vurdere fysisk aktivitet og trening i et helhetlig perspektiv, som innebærer individuelt tilpasset trening for barn, voksne, eldre, overvektige, psykisk syke etc. Etter endt studium kan en fysisk aktivitet og helserådgiver blant annet:

  • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak som er tilpasset individers ulike forutsetninger
  • Registrere og vurdere fysisk form og fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper
  • Motivere og stimulere til livsstilsendring for utsatte målgrupper

Idrettsbiologene fra NIH har etter endt studium en bred kompetanse innen basalfagene biomekanikk, cellebiologi, fysiologi og treningslære. Dette gjør at idrettsbiologene har en meget god forståelse for hvordan trening og inaktivitet påvirker fysisk yteevne hos ulike grupper. 

Komplementær kompetanse

Vi støtter flere forhold som omtales i innlegget fra NFF. Det er likevel urimelig å hevde at fysioterapeuter generelt har den beste kompetansen på et fagområde hvor våre studenter har spisskompetanse og bruker tre år på å studere. Fysioterapeuter er kvalifiserte og kompetente  på mange felt, og vi har gleden av å samarbeide med mange av dem. Deres kompetanse er imidlertid komplementær til våre bachelorprogram. Framfor å framheve egne kandidater foran andre yrkesgrupper, ønsker vi at NFF fokuserer på hvordan våre yrkesgrupper kan jobbe sammen for å bedre helsen til befolkningen og forebygge sykdom og plager.  Her har vi store utfordringer og en viktig jobb å gjøre.

Det er verdt å merke seg at studentstyret ved NIH, medisinstudentforeningen og studentforeningen FYSIO arrangerer seminar og konferanser med fokus på tverrfaglig samarbeid innen både idrett og helsefaglige utfordringer.

Sigmund Anderssen, professor, leder seksjon for idrettsmedisinske fag og
Trine Stensrud, 1.amanuensis og programansvarlig for FAH

Innlegget er også presentert på NIH-bloggen.

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten