Ikke et skoleeksempel: Beskyttelse hjelper mot mange akutte skader

Generell skadeforebyggelse

Skadeforebyggelse er et tema i stadig utvikling. I dag vet vi mye om hvordan idrettsskader kan forebygges, og det finnes mange metoder for å forebygge både akutte skader og belastningsskader.

Blogg

Selv om vår viten og erfaring omkring temaet er så velutviklet som det nå er, er forekomsten av idrettsskader fortsatt ”hjerneblåsende” stor. Idrettsskader utgjør 17% av alle personskader i Norge. Nesten én femtedel! Personlig tror jeg tallet er større, når man tenker på alle idrettsskadene som ikke registreres. Forekomsten er dog betydelig lavere nå, enn hva den var for 20 år siden. Vi er på vei i riktig retning. 

Kunnskap om årsaker og risikofaktorer, og kunnskap om generelle og spesifikke skadeforebyggende tiltak er vesentlig for å redusere forekomst. For et par måneder siden skrev jeg et blogginnlegg om årsaker og risikofaktorer i forbindelse med utvikling av idrettsskader. Jeg introduserte også til skadeforebyggelse og presenterte 3 ulike faser av forebyggelse. Dersom du ikke leste innlegget, anbefaler jeg at du gjør det før du leser videre. 

Generell skadeforebyggelse

Ulike idrettsgrener har ulik forekomst av skader og variasjon i skadetyper. Prinsippene for skadeforebyggelse, og de generelle tiltakene er likevel overførbar på tvers av de fleste idretter. Tiltakene kan brukes som ramme for skadeforebyggelse i idrett generelt. Under presenteres tiltak for generell skadeforebyggelse. 

Oppvarming

For å yte optimalt både på trening og i konkurranse er det viktig med god og grundig oppvarming, men oppvarmingen bidrar også til å redusere risiko for skade. Oppvarmingen bør starte med en generell del med formål om å øke kroppstemperatur og å bedre sirkulasjon og ventilasjon. Deretter bør oppvarmingen følges av idrettsspesifikke øvelser som sikter på å forberede kroppen til de arbeidsoppgavene idretten byr på. For eksempel øvelser for aktivering av muskulatur, bedre og økt leddbevegelighet, hurtighet eller koordinasjon. 

Treningsprogrammer

Det er utviklet ulike forebyggende programmer som er tilpasset bestemte idretter. FIFA 11+ er eksempel på et slikt program. FIFA 11+ er tilpasset fotball, men prinsippene og oppbyggingen er overførbar til andre idretter. Programmene består som regel av øvelser som legger vekt på balanse, stabilitet, dynamisk stabilisering, eksplosivitet og muskelstyrke. De fleste studier viser at regelmessig bruk av programmene som del av oppvarming, reduserer forekomst av skader med omkring 50%. 

Progresjon

For rask endring i belastning og intensitet øker risiko for utvikling av skader betraktelig. Dersom en utøver ønsker å bli bedre, må treningsbelastning og intensitet økes ut over det utøveren er vandt til. ”For fort, for mye, for ofte”, er et begrep som er velkjent. Det er nemlig viktig å øke belastning og intensitet i det riktige tempoet, slik at kroppen klarer å tilpasse seg endringene. Dersom det går for fort, er risikoen for å utvikle belastningsskader stor.

Utstyr

Riktig og nødvendig utstyr er en viktig del av forebyggelse i alle faser. Hjelm, leggbeskyttere, riktig skotøy, sikkerhetsnett, plexiglass og spilleunderlag er eksempler på utstyr som kan være relevant i ulike idretter. Utstyr bør alltid sjekkes og skiftes ut når det er slitt.

Fair play

Spilleregler er til for å lage rammer rundt sporten, og utvikles i mange tilfeller med tanke på skadeforekomst. Regler kan gå på utøveren selv, dommer og trener, eller utstyr og omgivelser.

Helse- og funksjonsundersøkelser

I Norge er det ikke lenger krav om helseundersøkelse  for at man kan delta i idrett, og hvor stor effekt slike undersøkelser vil ha på forekomst av skader er omdiskutert. Ofte utføres slike undersøkelser først når skaden er oppstått. For toppatleter er dette bildet muligens annerledes, da de ofte må igjennom slike undersøkelser og tester for å utøve idretten sin på høyt nivå.

Personlig tror jeg at grundige funksjonsundersøkelser og helsesjekker kan bidra til bedre kartlegging av risikofaktorer hos utøvere på lavt og høyt nivå, og dermed forbedre forebyggelse av alvorlige og mindre alvorlige skader i idrett.

Kunnskap gjør oss sterkere, la oss spille hverandre sterke.

Jeg er overbevist om at økt tverrfaglig kompetanse og samarbeid i idrett på høyt og lavt nivå vil bidra til redusert forekomst av skader. Kunnskapen gjør oss sterkere, la oss spille hverandre sterke. 

Fysioterapeut Regine Bjarnoll

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten