Ole M. Stamland

Blogg

Trening – en offentlig helsetjeneste?

Stadig flere vitenskapelige artikler fremhever viktigheten av trening og et aktivt sosialt liv som behandling og som et tiltak for god helse. Et problem med en massiv fronting av trening som god medisin er at det ikke alltid er så lett for befolkningen å forstå hvor man skal søke hjelp og hva som kreves av den enkelte selv. Vi har alle et ansvar for egen helse og vi tar selv valget om å være bevisst dette ansvaret og ta tak i trening, kosthold og ikke minst sosial tilhørighet. Dette er viktige faktorer for god folkehelse!

Les hele innlegget

Blogg

Bløtkakeeffekten

«Selg skinnet før bjørnen er skutt!» oppfordret Ruth Marie Donovan på Folkehelsekonferansen i 2014. Hva hun mente med det sitatet, er blitt tydeligere og tydeligere for meg etter hvert som jeg har observert et stort antall bløtkaker på Facebook den siste tiden. 

Les hele innlegget

Blogg

Trening, helse og litt miljø…

På tross av nyere forskning som forteller at trening ikke nødvendigvis er det viktigste for god helse, er jeg en av dem som bruker en stor del av lønna mi på treningsutstyr, være seg ski, sko, klær, sykler, briller osv. Men hvorfor gjør jeg egentlig det? Det er jo behagelig å ligge på sofaen, og med nåtidens hogst av regnskog er det kanskje solidarisk å holde oksygenopptaket på et moderat nivå.

Les hele innlegget

Blogg

Jeg er ikke tjukk i hue…

«Jeg er ikke tjukk i hue, jeg er tjukk i kroppen!» Dette utsagnet kom fra en tilhører til en presentasjon jeg hadde om trening og aktivitet for en stund i siden. Jeg har brukt dette sitatet flere ganger i ettertid, og mener selv at det sier ganske mye.

Les hele innlegget

Blogg

Rehabilitering, rehabilitering eller rehabilitering?

Habilitering, Rehabilitering, Lungerehabilitering, Kreftrehabilitering, Primærrehabilitering, Sekundærrehabilitering, Akuttrehabilitering, Hjemmerehabilitering, Hverdagsrehabilitering, Spesialistrehabilitering, Kompleks rehabilitering, Enkel rehabilitering, Voksenhabilitering, Forebyggende helsearbeid, Hjerterehabilitering, Aktiv omsorg, Hofterehabilitering, Medisinsk rehabilitering, Sosial rehabilitering, Psykososial rehabilitering, Rusrehabilitering, Ettervern, Opptrening, Attføring, Arbeidsrettet rehabilitering, Recovery, Mestring…

Les hele innlegget

Blogg

ASA 4313 - utgått på dato - vi må tenke nytt!

Jeg stilte i innlegget datert 27. juli 2016 «ASA 4313 – på tide å sjekke datostemplingen», en rekke kritiske spørsmål til dagens avtale og praksis om drift av avtalehjemler. Dette skapte engasjement, et engasjement jeg håper ikke oversees fra forbundet når man skal inn i nye forhandlinger

Les hele innlegget

Blogg

Et monopol - og monopol på monopolet?

Risikerer vi at avtalefysioterapeutene lar markedet styre og fjerner seg fra sitt ansvar som offentlig helsetjeneste ved direkte tilgang til fysioterapi? Er diagnoselisten en faktor som kan medvirke til urettferdig og uriktig prioritering av pasienter? Dette er to av spørsmålene Ole M. Stamland stiller i dette blogginnlegget. 

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten