-Ny organisasjonsstruktur i NFF kan gi dramatisk forskyvning av makt

Blir den allmennpraktiserende ”generalisten” godt nok ivaretatt i forslaget til ny organisasjonsstruktur i NFF?

Blogg

I år vil PFG-styrets fokus uten tvil være på Landsmøtet 2013 og eventuell innføring av ny organisasjonsstruktur i NFF. Det er tanker rundt dette jeg som leder av PFG ønsker å ta opp her.

Det er naturlig at man som tillitsvalgt og representant for mange kolleger først og fremst ønsker å sikre at en slik strukturendring i like stor nok grad ivaretar mine medlemmers interesser. 

Vil jeg som tillitsvalgt ha like stor mulighet til å nå frem med våre synspunkter og saker? Med andre ord: Vil privat praksis ha like stor makt i denne nye organisasjonen? Dette er det store spørsmålet. Er gjennomsnittsmedlemmet i PFG like godt representert i den nye strukturen? 

Hvem er så det gjennomsnittlige PFG-medlemmet? Alle faginteresser og spesialiteter er trolig representert i vår medlemsmasse, men jeg vil nok påstå at den typiske ”PFGeren” er en allmennpraktiserende generalist som driver sin praksis med en meget variert pasientportefølje. 

Denne typiske PFG-kollegaen har i dag først og fremst vår interessegruppe til å representere seg opp mot beslutningsprosessene i NFF. Leder i PFG sitter i dag som fast medlem av Privat råd. Her blir mye av premissene for privat praksis, inntekt og drift lagt, og servert videre inn til sentralstyret og forhandlingsutvalget. Videre er leder av PFG i dag representert på to årlige møter i fag- og interessegruppene og på representantskapsmøtene. På landsmøtet hvert tredje år har PFGs leder full delegatstatus med tale, forslag og stemmerett. 

DENNE POSISJONEN VIL PFG OG VÅRE MEDLEMMER MISTE VED INNFØRING AV NY ORGANISASJONSSTRUKTUR I NFF!!!! 

Endringsforslaget går ut på at interessegruppene i forbundet, som i dag er PFG og UFF, skal miste sin nåværende status

Forslaget gir kun denne rettigheten til faggruppene, og dermed ser man helt bort fra de gruppene som representerer medlemmenes driftsmessige og økonomiske interesser. Styret i PFG er, også i samsvar med UFF, totalt uenig i dette, og vil i tiden som gjenstår frem til Landsmøtet arbeide aktivt for at en slik endring ikke vil finne sted. PFG varsler en tøff og steil holdning i forhold til dette. 

Fag og fagutvikling er viktig for fysioterapien i Norge! La det ikke være noen tvil om det. Vi er også stolte av å ha offentlig godkjente spesialister innen manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi. PFG har også vært med på innføringen av A2k-taksten for NFF-godkjente spesialister. 

Det vi frykter nå er at man er i ferd med å skape en dramatisk forskyvning av makt. Spesialistene får en altfor stor representasjon i maktstrukturen i forbundet sammenlignet med ”generalisten”, også i spørsmål som gjelder inntekt og drift av privat praksis. For vær aldri i tvil om en ting; faggruppene driver også med lønnskamp! 

I dag utgjør offentlige spesialister med rett til å bruke takstene A8 og A9 ca 28 prosent av det totale antall privatpraktiserende fysioterapeuter med refusjonsrett. Er det da en rettferdig representativ fordeling av makt vi ser i det nye forslaget? MT-gruppen er sterke aktører i forhold til kampen om de resursene som befinner seg i fellespotten med driftstilskudd og takster. Det er i dag store inntektsforskjeller mellom manuellterapeuter og allmennpraktiserende fysioterapeuter. Ingen andre sammenlignbare grupper kan vise til lignende forskjeller. 

Ønsker vi allmennpraktiserende generalister å miste vår mulighet til å kjempe for at disse forskjellene ikke skal bli for store? Resursene som brukes til å finansiere privat fysioterapi er samlet kun i en pott! Blir det gitt mer til ett formål må pengene tas fra et annet. Slik er det! 

At faggruppene og dermed spesialistene blir representert i alle viktige fora gir dem et stort forsprang i forhold til "vanlige allmennpraktiserende” kolleger. Dersom PFG mister sin posisjon og makt vil denne gruppen av kolleger miste sitt viktigste talerør i kampen om ressursene. Dette vil medføre at vi blir hengende enda mer etter inntektsutviklingen!

UFF representerer mange av de unge medlemmer i NFF som i stor grad arbeider i midlertidige vikariater eller som må prøve seg i helprivat praksis. Disse vil også miste sin posisjon! 

Er NFF sikre på at disse ønsker å være medlem av en organisasjon som ønsker å frata dem innflytelse? Har vi råd til å ta den sjansen? 

PFG og UFF vil forlange at interessegruppene fortsatt likestilles med faggruppene og dermed opprettholder sin status i forhold til representantskapsmøter og landsmøter!!! PFG håper at dere medlemmer virkelig engasjerer dere i dette spørsmålet. Diskuter det heftig på jobb og andre møteplasser! Still på avdelingsmøter for å påvirke hvordan dine delegater kommer til å stemme i denne saken! 

PFG styret v/ Leder Nils Schjelderup

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten