Denne doningen var en gang i tiden forfatteres beste venn - og verste fiende. Nå er vi kommet et steg lenger

Vitenskapen utfordres av teknologien

Fagfellevurderinger, en av grunnpilarene i vitenskapelig publisering, utfordres nå av varianter av forskerblogger. En berikelse eller en hemsko? 

Blogg

Er ordningen med fagfellevurdering gått ut på dato? Forsinker denne ordningen vitenskapelige publikasjoner i så stor grad at vi må finne alternative publiseringsmetoder? Hvordan kan vi utnytte dagens teknologi til å utvikle et raskere og om mulig, bedre system for publisering av forskningsformidling? Og: hvilken plass har bloggerne i dette «nye» samfunnet? Bør for eksempel forskningsprosesser rapporteres kontinuerlig i en blogg før endelig publisering?

Disse spørsmålene tas opp av utviklingsredaktør Stine Bjerkestrand i "fra Redaktøren", Tidsskrift for den norske Legeforening #7/2013.

Hva med Fysioterapeuten?

I dag deltar Fysioterapeuten, et fagfellevurdert tidsskrift, i utprøvningen av de nye mulighetene teknologien gir. I desember 2012 tok alle våre publikasjoner steget inn i de sosiale mediers tidsalder, da vi innførte kommentarfelt i nettutgaven, samtidig som vi lanserte både Facebook- og Twitterkonto. Dette skjedde i forbindelse med at vi utviklet helt nye nettsider.  Vi har også en blogg gående, der både studenter, klinikere og forskere deltar. Alle kommentarer arkiveres sammen med originalartikkel.

Terskel for godkjenning

I tråd med filosofien om åpen vitenskap har flere nettbaserte tidsskrifter en betydelig lavere terskel for godkjenning av artikler enn det eksempelvis vi har.

-Der refusjonsraten er lav eller forskningen fortløpende rapporteres i en blogg, er kravet til faglig diskusjon og vurdering i etterkant høyt, skriver Bjerkestrand.

Å overlate all vurdering til etter publisering er en tvilsom strategi når vi vet at særlig medisinskfaglige blader og tidsskrift leses av flere enn forskere og fagfeller. Artiklene risikerer å bli utgangspunkt for ukritiske medieoppslag og annen tabloid spredning i sosiale medier. Dette er selvsagt mot Fysioterapeutens prinsipper for hvordan forskning skal formidles.

-Åpenhet og vurdering før publisering i en blogg er på mange måter et supplement til tradisjonell fagfellevurdering og redaksjonell tilrettelegging, skriver Bjerkestrand videre.

Fremtiden - hva bringer den?

Vi er midt i en tidsalder der tradisjonelle måter å publisere på utfordres av stadig nyere teknologi og tanker om størst mulig grad av åpenhet. Forskere og utgivere bør være med på denne karusellen, og sette premisser for den nye teknologien. På en fornuftig og så sikker måte som mulig. Dette kan ikke gå på bekostning av forskningens kvalitet. Vi må passe oss for de mange fallgruvene på veien.

Så hvem vet - om noen år er det kanskje mer regelen enn unntaket, at eminente Professor Olsen publiserer sine artikler på egen bloggside. Uten fagfellevurderingen på forhånd. Men med vurderinger og debattering i kommentarfeltet i etterkant. Lek litt med tanken. Ett skritt frem - eller to tilbake?

John Henry Strupstad

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten