Fysioterapi forlengs inn i fremtiden

Hva kan vi som fysioterapeuter gjøre for å tydeliggjøre viktigheten av våre tjenester? Hva kan vi gjøre for å være viktige bidragsytere i disse samhandlings- og folkehelsetider?

Blogg

«Norge går så det suser» leser vi i riksdekkende medier. Norsk kommune- og sykehusøkonomi går derimot ikke så det suser. Samtidig har eldrebølgen begynt å skylle innover land, og fysioterapi blir i enkelte tilfeller satt på sidelinjen. Tro det eller ei. Eller er det vår egen feil? Faktum er at forskningsaktiviteten blant fysioterapeuter er av det bedre innen helseprofesjonene. En høy andel fysioterapeuter tar i dag mastergrad. Vi har over 100 doktorgradsutdannede fysioterapeuter i Norge. Spørsmålet er om vi forsker på de rette feltene. Om vi bruker forskningen på en god måte ute i praktisk arbeid. Og om forskningen er av god nok kvalitet.

Fysioterapi er en evidensbasert profesjon, en profesjon som bør være på plass i alle ledd av helsevesenet. Dette liker vi i hvert fall å tro selv. For at dette skal være en realitet i fremtiden, må vi fokusere på høykvalitets forskning og kunnskapstranslasjon. Det er på tide at vi blir enda bedre til å overføre god kunnskap til klinisk praksis. Dette er alles ansvar. Men hva er god kunnskap?

Våre mer eller mindre sikre antakelser om at fysioterapi er evidensbasert må underbygges på en fornuftig måte. Forskning av høy kvalitet må være virkemiddelet. En god studie holder ikke. Flere gode studier som til alt hell peker i samme retning – da begynner vi å snakke! Når de gode kunnskapsoppsummeringene publiseres, ja, da kan vi med en rimelig sikkerhet implementere tiltakene i klinisk praksis.

Spørsmål vi ønsker svar på er mange. Jeg kan nevne noen enkle hypoteser.

  • Fysioterapi = raskt på beina etter sykehusinnleggelser
  • Fysioterapi = økt grad av selvhjulpne eldre
  • Tidlig fysioterapi rettet mot eldre vil kunne utsette behovet for sykehjemsplass
  • Fysioterapi = en aktiv befolkning
  • Fysioterapi = arbeidsnærvær

Disse hypotesene skaper enorme mengder av spørsmål. Her er ett: «Hva er effektiv fysioterapi?» Og da mener jeg helt konkret, for hver av hypotesene. Våre kjære politikere er helt nødt til å forholde seg til forskning av høy kvalitet. Det holder ikke for oss fysioterapeuter å synse og mene. Vi må vite. Det må myndighetene også.

Det skal satses store summer på folkehelse i tiden som kommer. Et problem er at vi ikke riktig vet hva folkehelse er. Eller sagt på en annen måte: Folkehelse er ikke klart nok definert. Er det sunn mat, trening, turer i skog og mark, røykeslutt osv.? Er det tilgang til gang- og sykkelveier? I så fall har vi konkurrerende idretts- og helseprofesjoner på alle kanter. Et viktig element ser ut til å være uteglemt i denne debatten: Arbeidslivsdimensjonen. For at vi skal ha en god folkehelse, må nordmenn ha en jobb. Eller? Arbeid skaper tilhørighet, gode rutiner, stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Noe som gir både fysisk og mental balanse. Kan dette være folkehelse? Kan færre nordmenn på trygdeytelser være god folkehelse?

«Klær skaper folk», er det noen som sier. «Arbeid skaper folk» klinger bedre. Fysioterapeuter gjør en formidabel jobb innen både forebyggings- og tilbakeføringsarbeid. Vi kan, og bør, brukes i enda større grad i fremtiden. Entydig forskning sier at tilbakeføring til arbeid tidlig i et sykefravær gir gode prognoser. Gjerne en gradvis tilbakeføring. Samt ufarliggjøring og råd om aktivitet og trening. Fra fysioterapeut?

Disse rådene bør helst komme før sykefraværet er et faktum. Arbeid på tross av smerter kan vi kalle det. Dette er forebygging og behandling – i en og samme pakke.

Manuellterapeuter sitter med vinnerloddet per dags dato. Gå for all del inn i primærkontaktrollen! Og dokumenter resultatene i gode studier. Med forskere på laget. Hvorfor? Fordi vi vil vite om denne primærkontaktrollen kan utgjøre en forskjell i sykefraværsarbeidet. Arbeidsnærværsarbeidet.

Fysioterapeuter bør kunne klare seg bra fremover. Mye ligger til rette for nettopp dette. Dersom vi er smarte –sammen. Forskning og klinikk – hånd i hånd.

John Henry Strupstad 

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten