PEDro skal kåre 15 beste studier

Beste fysioterapistudier skal kåres

I oktober fyller databasen PEDro (Physiotherapy Evidence Database) 15 år. Dette ønsker de å markere ved at Centre for Evidence-Based Physiotherapy skal identifisere 15 av de mest betydningsfulle randomiserte studiene som har blitt publisert – gjennom alle tider.

Vil vi finne noen norske studier på denne listen?

Blogg

Norges Forskningsråds rapport fra 2011 tegner et noe dystert bilde av aktiviteten ved både små og litt større helsefaglige forskningsmiljøer i Norge. I Forskningsrådets rapport ble spesielt sykepleiemiljøene ved norske universiteter og høyskoler karakterisert som svake, mye på grunn av fragmentering og mangel på målrettete satsinger, mangel på seniorforskere, manglende komplekse metodologiske tilnærminger og liten grad av internasjonalt samarbeid. Man fant også at temaene det ble forsket på i stor grad overlappet hverandre, uten at dette førte til tverrinstitusjonelt samarbeid. 

Har vi det samme problemet i forskning på fysioterapi?

Store versus små miljø

Selv ser jeg både komplekse metodologiske tilnærminger, en relativt stor grad av internasjonalt samarbeid i enkelte miljøer, samt gode eksempler på tverrinstitusjonelt samarbeid. Enkelte miljø er store, og ser ut til å vokse, mens andre forblir små og relativt ubetydelige i den store sammenhengen.

For at et forskningsmiljø skal kunne utvikle seg, må det finnes en kombinasjon av en viss økonomisk ramme og forutsigbarhet, nysgjerrighet, kreativitet og kompetanse. Eksempler på relativt store norske miljøer/ forskningsfora der fysioterapeuter står sterkt er Fysioforsk (OUS), Forskningsgruppe i fysioterapi (UiB), Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Forskningsgruppe for aldring, helse og velferd (HiOA), Institutt for Samfunnsmedisin (NTNU) og Senter for idrettsskadeforskning (NIH)  – for å nevne noen.

Verdt å trekke frem er også Fysiofondet, og deres storsatsing på FYSIOPRIM (UiO). Denne satsingen har gitt utslag i et tverrinstitusjonelt samarbeid som har fått lov til å «sette seg» – ja, til og med til en viss grad vokse. FYSIOPRIM har i tillegg lykkes i å få med seg gode klinikere på laget på en måte jeg ikke har sett tidligere. Forståelse og kunnskap translateres mellom forskerne og klinikerne på en innovativ måte. Dette er spennende, og kanskje også en viktig faktor for at god forskning skal kunne overføres til klinikken.

Vi har med andre ord flere store og gode norske miljø som forsker på temaer relatert til fysioterapi. Flere av disse samarbeider i større eller mindre grad. Det blir spennende å se hva Fysiofondet gjør videre, og om det blir en ny satsingsperiode - og hva det eventuelt satses på.

Benytt muligheten!

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å vise til PEDro og nevnte nominasjonsprosess. DU kan nemlig foreslå studier som skal på «topp 15-listen» ved å følge denne linken.

Listen vil kun bestå av randomiserte kontrollerte studier.

Jeg ser ikke helt bort fra at det vil dukke opp en "norsk" studie på PEDro's topp 15.

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten