Nå er det slutt!

- I dag melder jeg meg ut av NFF. Årsaken er at forbundet i årets takstforhandlinger har godtatt fjerning av alle fysikalske behandlingsformer fra takstplakaten, skriver Jan Magnus Bjordal.

Blogg

Undertegnede har vært fysioterapeut en stund og medlem av NFF like lenge. I løpet av denne tiden har jeg vært heldig å bli valgt til lokalforeningsleder, leder av Spesialistrådet, fondstyremedlem, æresmedlem av Faggruppe NOR i NFF og president for ISEAPT – en faggruppe under World Confederation for Physical Therapy.

De senere år har jeg i flere blogginnlegg i Fysioterapeuten advart mot at fysioterapifagets identitet er i ferd med å utvannes og at fysioterapeutrollen spriker så mye at det er fare for en faglig splittelse. Dette blir mitt siste innlegg. Det er spesielt overraskende og skuffende at NFF selv skulle være de som fremskyndet en slik splittelse av faget.

Så i dag melder jeg meg ut av NFF.

Et faglig svik mot fysioterapi

Etter 15 år som avtalefysioterapeut og like lenge som forsker har jeg sett hvordan en sterk forbedring av kunnskapsgrunnlaget for fysikalske behandlingsformer har gjort det mulig å avdekke effektive doser i en rekke systematiske oversikter i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Allerede i 2001 var dette kunnskapsgrunnlaget nok til å kjempe frem en egen takst for laserbehandling.

Antallet RCT studier av fysikalske behandlingsformer i databasen PEDro er siden blitt tidoblet til over 3600 RCTer. Egne vitenskapelige arbeider om fysikalske behandlingsformer fra forskningsgruppen er etter hvert blitt sitert 5734 ganger i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Vi har akkurat også levert et invitert kapitel om fysikalske behandlingsformer til den danske Basisbog i Fysioterapi.

Men samtidig har NFF i årets takstforhandlinger godtatt fjerning av alle fysikalske behandlingsformer fra Takstplakaten.

Det synes opplagt at NFF sin forhandlingsdelegasjon er ukjent både med kunnskapsgrunnlaget for fysikalske behandlingsformer, og kompetansen i Skandinavias ledende forskningsmiljø (oss) for å imøtegå det vitenskapelige grunnlaget for Statens krav om fjerning. Og det er mindre enn to uker siden forbundsleder var på tråden til undertegnede, uten å nevne forhandlinger og fjerning av fysikalske behandlingsformer fra takstplakaten med et ord. Jeg kan heller ikke se at en slik viktig forandring av fagets kjerne har vært gjenstand for en bred diskusjon i organisasjonen.

Da finnes bare en passende beskrivelse av NFF sin handlemåte, og det er at den er udemokratisk og et svik mot fysioterapifagets internasjonale identitet og pasienters behov for kunnskapsbaserte helsetjenester. Pasientene og den kunnskapsbaserte helsetjenesten er taperne

Fritt for bivirkninger

Når tilnærmet bivirkningsfrie fysikalske behandlingsformer ikke lenger utløser takst for fysioterapeuter er det pasientene som til syvende og sist blir skadelidende. Fysioterapeutene har med dette mistet muligheten til å få betalt for å gi lokal betennelsesdempende og smertelindrende behandling. Pasientene blir overlatt til bivirkningsbefengte legemidler eller ingen behandling. Dermed svekkes også fysioterapeutenes skikkethet i håndteringen av muskelskjelett-lidelser.

Overbevisende vitenskapelig dokumentasjon blir tilsidesatt

For oss er det paradoksalt at dette skjer når vi opplever at vår forskning nylig har bidratt til at laserbehandling nå anbefales mot betennelsesreaksjoner i munnhulen hos kreftpasienter i internasjonale retningslinjer for behandling.  Og det finnes systematiske oversiktsartikler som finner gode effekter av fysikalske behandlingsformer på nakke- og ryggsmerter, artrose og tendinopatier. Det blir nærmest  tragikomisk at vi samtidig får henvendelse fra et av verdens største legemiddelfirma som har skjønt at laserbehandling virker, og etterspør vår ekspertise til å utvikle nye produkter innen dette.

NFF har svekket fysioterapirollens faglige identitet

Tre behandlingspillarer

Jeg har basert min profesjonsutøvelse på den klassiske fysioterapi som hviler på de tre behandlingspillarene som Chartered Society of Physiotherapy i Storbritannia nedfelte i sitt stiftelsesdokument. ”Electrotherapy” er fortsatt en av de tre behandlingspillarenes deres, mens ”Massage” og  ”Exercise” er de to andre. Som fysioterapeut har det alltid vært viktig å ha en verktøykasse med flere evidensbaserte terapiformer slik at jeg kan individualisere og ha flere valgmuligheter når jeg skal ivareta pasientene og deres plager. Jeg ser det ikke som et enten-eller mellom organrettet og mer helhetlig rettet fysioterapi, men ja takk begge deler. Kompetanse om organsvikt, smerte og lokal behandling gir meg en verdifull  kroppslig innfallsport til pasienten som f.eks. psykologene mangler.
Det går an å ha mer enn en tanke i hodet, men det krever både mer kunnskap og høyere kompetanse å kunne vurdere behandlingsformers egnethet i en individuelt sammensatt terapipakke. Jeg konstaterer at NFF mener det blir for vanskelig å la fysioterapeuter kombinere noe mer enn øvelsesbehandling, bløtvevsbehandling/massasje og gruppetrening.

75 prosent

I følge Helfo sine tall fra 2010 brukte mer enn 75 prosent av avtalefysioterapeutene fysikalske behandlingsformer i løpet av året. Disse kollegene skal altså ikke lenger få betalt for evidensbaserte behandlingsformer som i et hundreår har ligget trygt forankret innen fysioterapeuters fagutøvelse internasjonalt. NFF tar bort dette med et pennestrøk. Ved å fjerne fysikalske behandlingsformer reduserer NFF fysioterapien til kun to behandlingspillarer på Takstplakaten; øvelsesbehandling og bløtvevsbehandling/massasje. Og hvem trenger undersøkelse da?

Jeg kan ikke leve med at ”min” fagorganisasjon NFF fratar meg og mine forskningsmedarbeideres faglige identitet på denne måten. Da representerer ikke NFF lenger fysioterapien og jeg hører ikke lenger hjemme der. Og det er trist. Motvillig får vi heller se til andre profesjoner og fagmiljø  som likevel etterspør vår kompetanse.  Så derfor takker jeg for meg og ønsker NFF lykke til videre med en henstilling om at dere skifter til et navn som harmonerer mer med den nye takstplakaten - for eksempel ”Trenings- og massasjeterapeutenes forbund”.

Utmeldelsesbrevet til NFF er sendt.

Vennlig hilsen
Jan M Bjordal
Professor i fysioterapi

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten