Jan Magnus Bjordal

Blogg

Taushet og utydelighet er ikke lenger gull

I denne bloggen har jeg tenkt å fundere en del over fysioterapiens rolle og identitet i samfunnet. Innen profesjonsforskningen bruker en gjerne å skille grovt mellom yrker og profesjoner. Et yrke betegnes gjerne som et ansettelsesforhold forbundet med bestemte arbeidsoppgaver, som for eksempel en produksjonsarbeider eller en direktør. Man kan altså ha en varierende utdanningsbakgrunn i en rekke yrker, mens profesjonene typisk krever en bestemt utdanningsbakgrunn. Profesjonene har en større faglig autonomi og utøver ofte en aktiv rolle for å definere hvilke rammer som gjelder for sin profesjonsutøvelse.

Les hele innlegget

Blogg

Hiv ut rekvisisjonsordningen for fysioterapi – det er vår!

Ja, endelig er våren her etter en lang og mørk vinter, og tiden er inne til refleksjoner om lysere dager. Etter min mening så har dette vært en av de kaldeste og mørkeste fysioterapivintrene på lenge. Først ble fysioterapi fjernet som en skal-tjeneste i kommunen, og så kom en ryggstudie som viser avtagende samarbeid mellom fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten (Werner & Ihlebæk, 2012). Dette synes jeg er svært beklagelig.

Les hele innlegget

Blogg

Hva er det med Oslo?

Jeg har en god venn og bergenser som i et ironisk forsøk på å være morsom sier at han har ingenting i mot Oslo, ”Nei tvert om, jeg kunne godt tenke meg å ha hytte der”.

Les hele innlegget

Blogg

Quo Vadis fysioterapi - Er det mulig å gå fremover når fagets pillarer tas bort?

Jeg har tidligere skrevet litt om at spriket øker i oppfatningen av profesjonsidentitet hos fysioterapeuter. Tidligere har jeg omtalt dette som ”stort strekk i feltet” innen fysioterapeuters kompetansenivå og deres valg av behandlingstiltak. Dette kommer til uttrykk bl.a. ved at pasienter i noen geografiske områder mangler tilbud innen enkelte veldokumenterte fysioterapeutiske behandlingsmetoder (se tidl. blogg ”Hva er det med Oslo?”).

Les hele innlegget

Blogg

Nå er det slutt!

- I dag melder jeg meg ut av NFF. Årsaken er at forbundet i årets takstforhandlinger har godtatt fjerning av alle fysikalske behandlingsformer fra takstplakaten, skriver Jan Magnus Bjordal.

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten