The obesity paradox - sannsynlig i artrose?

Vår nye studie viser at overvekt ikke gir høyere risiko for verre forløp og økte smerter ved håndartrose, og noe lignende har man tidligere funnet ved hofteartrose. Funnene kan være et resultat av noe som ofte slår til i studier av forløp eller sekundære hendelser, på engelsk kalt "the obesity paradox". Fenomenet innebærer for eksempel at overvekt gir økt risiko for et første hjerteinfarkt, men ikke for et andre. Ved hjelp av spesielle analytiske fremgangsmåter har vi sannsynligvis redusert risikoen for systematiske feil paradokset innebærer i denne studien av forløp i håndartrose.

Blogg

Paradokset har tidligere ført til store medieoppslag som kan være basert på feiltolkninger eller overtolkninger. De som opplever et første hjerteinfarkt vil ha lavere risiko for et andre fordi de som opplevde sitt førte hjerteinfarkt starter å trene eller tar medikamenter som vil redusere risikoen. Dette oppstår på grunn av de systematiske feilene skjev seleksjon inn i studiene leder til. For å oppleve et andre hjerteinfarkt må man nødvendigvis ha opplevd et første, og det er bare de som har opplevd sitt første infarkt som selekteres. 

Noe lignende har altså skjedd i vår studie av forløp i håndartrose som ble publisert i mars 2015, der vi selekterte 103 personer med eksisterende håndartrose i Oslo håndartrosekohort og fulgte dem over 7 år. I motsetning til tidligere studier er det i denne studien sannsynlig at konsekvensene av denne systematiske feilen er redusert da vi var svært bevisste over problemet og har tatt noen grep i de analytiske fremgangsmåtene for å forsøke å komme rundt det. I studien brukte vi fire forskjellige statistiske/analytiske metoder for å overvinne de systematiske feilene som oppstår pga ”the obesity paradox”.

Det var konsistente funn på tvers av de fire forskjellige analysemetodene, og konsistente funn på tvers av seks ulike definisjoner på verre forløp ved artrose (for eksempel røntgenfunn, symptomer, smerter, fysisk funksjon). Det er derfor sannsynlig at vi kan ha redusert feilkildene knyttet til ”the obesity paradox” betraktelig, og at vi kan si at høy vekt ikke gir verre forløp ved håndartrose. 

Studien kan bety at fettmasse ikke gir forandringer i (risikofaktorer for) hjerte-/karhelse som igjen kan gi artrose. At studien er gjort på fingerleddene lærer oss mye om artrose også i hoftene og knærne fordi vi ikke går på hendene. Nå i 2015 vet man fortsatt ikke riktig hvorfor artrose oppstår, og denne studien gir indikasjoner på hvilke årsaker til artrose som er interessante å studere videre. 

Dette var studien vår og paradokset beskrevet svært forenklet. Les mer om the obesity paradox her, og nyanser gjerne i kommentarfelt eller be meg nyansere.

Karin Magnusson

Innlegget er en reprint etter godkjenning fra bloggerne på www.forskerlivet.no

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten