-En time gym om dagen for eldre, foreslår bloggforfatter

Én time gym til alle i sykehjem

Legeforeningen jobber for innføring av én time fysisk aktivitet hver dag for alle skolebarn. Jeg mener at fysisk aktivitet er for alle og foreslår én time gym til alle eldre i sykehjem!

Blogg

Inaktivitet er blant de viktigste risikofaktorene for død blant de eldste, og i denne aldersgruppen er trening forbundet med redusert risiko for er rekke sykdommer, fall og bruddskader, og bedring av balanse, gangfunksjon og evne til å fungere selvstendig. Pasienter i norske sykehjem kjennetegnes av høy alder og skrøpelig helse og svært mange er fysisk inaktive. Dette skyldes nok ofte knappe ressurser og mangel på fysioterapeuter, sykepleiere og andre faglærte ansatte, men også myter som at skrøpelig eldre ikke kan trene, og at rehabilitering og aktivisering av de eldste ikke er verdt innsatsen. Både sunn fornuft og forskningsresultater tilsier at dette er feil. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet kan bedre de gamles muskelstyrke, gangfunksjon og evne til fungere mest mulig selvstendig.  

Geriatriske avdelinger i sykehus kjennetegnes av spesielt høy kompetanse på eldre pasienter med sammensatte lidelser og en tverrfaglig tilnærming. Pasienter som utskrives fra geriatriske avdelinger til opphold i sykehjem har med seg en grundig funksjonsbeskrivelse. Målet er blant annet å gi sykehjemmets ansatte konkrete råd og føringer for hvordan den enkelte pasienten kan og bør være fysisk aktiv. Når behandlingen i sykehus ikke følges opp med gode rehabiliteringstilbud etter utskrivelse, kan sykehusetoppholdet i verste fall være til liten nytte for pasienten og meningsløs ressursbruk for samfunnet.

Med romsligere økonomiske rammer og flere ansatte med spesialkompetanse på opptrening ville flere sykehjem hatt mulighet til å tilby god rehabilitering til flere. Dette kunne bidratt til bedre helse, bedre funksjonsevne og dager fylt med mer meningsfylt innhold for mange eldre. Bare på den måten vil vi få full virkning av den behandlingen pasientene får i geriatriske sykehusavdelinger.

Men også med dagens knappe ressurser, kan mye gjøres: Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet, og selv blant de eldste kan fysisk aktivitet forebygge sykdom og svikt og både fysiske og kognitive funksjoner. Derfor bør alle eldre gis muligheten til å være i aktivitet og å komme seg ut i frisk luft med jevne mellomrom. Til det formålet er ikke faglærte ansatte nødvendig. Her mener jeg engasjement, initiativ, kreativitet og ledere som gir sine ansatte muligheter er viktige stikkord, og jeg tror frivillige kunne ha mye å bidra med. For eksempel kan friske pensjonister ta med skrøpelige eldre på tur, tenne bål og koke kaffe.

De aller fleste eldre kan gjennomføre én time ”gym” om dagen. Forutsetningen er at aktiviteten er tilpasset den enkeltes evner, ønsker, behov og muligheter. Pasienter i en rehabiliteringsfase etter akutt sykdom trenger individuelt tilpasset trening med veiledning av fysioterapeut og spesialiserte sykepleiere. For eldre med kroniske plager og skrøpelig helse tror jeg det er mindre viktig hvordan aktiviteten foregår. Men hvis aktivitetene tilpasses og deles opp, bør én time daglig fysisk aktivitet være et oppnåelig mål for alle – også eldre i sykehjem.

Litt fysisk aktivitet er mye bedre enn ingen og det er aldri for sent å starte med aktivitet!

Marius Myrstad

Innlegget er en reprint etter godkjenning fra bloggerne på www.forskerlivet.no

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten