Smerter her og der av og til er normen

Åtte grunner til å bry seg mindre om sine smerter

Både du og jeg har vel noen vondter her og der som kanskje vil forfølge oss hele livet. Mange av dem synes ikke på røntgen, og smertene kan i mange tilfeller oppleves som et mysterium. Vi føler at de varierer i styrke og kan komme og gå (se innlegget Hvorfor varierer smerten?). Studier har vist at de fleste av de som har smerter, har utbredte smerter i flere kroppsdeler, som er mer eller mindre kroniske.

Blogg

Her er åtte ikke så veldig strukturerte grunner (hovedsakelig fra befolkningsstudier) til at vi kan bry oss mindre om de utbredte, kroniske smertene, så sant underliggende alvorlig sykdom er utelukket:

1. Det er ikke risiko for å ødelegge noe ved å bruke kroppsdelene med vedvarende smerter da det ofte er dårlig samsvar mellom det man ser i muskel- og skjelettvevet ved billeddiagnostikk og de faktiske smertene man opplever.

2. Bruker man musklene blir de sterkere. Dette alene kan være nok til å redusere smertene.

3. Ut fra det man ser i befolkningsstudier får man sjelden gjort så mye med de underliggende årsakene til smertene da mye tyder på at de til en stor grad er uforanderlige. Studier viser at antall kroppsdeler med plager er relativt stabile gjennom livet, og dine tidligere smerter er det beste estimatet vi får i å forutsi dine fremtidige smerter. Faktorene som forutsier hvem som får nyoppståtte, utbredte smerter er heller ikke særlige foranderlige da det handler om kjønn, alder, utdanningsnivå og til en viss grad søvnkvalitet (dette forskes det nå mer på).

4. Tvillingstudier har vist at smerter i flere kroppsdeler kan tilskrives èn underliggende genetisk faktor, og at vanlige smertetilstander slik som fibromyalgi, artrose og ryggplager har like smertemekanismer. Gener lar seg som kjent ikke endres.

5. Det er kanskje vanskelig å redusere sine kroniske, utbredte smerter, men det er mulig å lære seg å leve bedre med dem slik at de tar mindre plass i dagliglivet. Man kan bruke ulike mestringsstrategier, for eksempel livsstyrketrening til å redusere konsekvensene av smertene. Mestrer man smertene vil man kanskje oppgi at man har færre plager, og i følge befolkningsstudier har de som oppgir færre plager bedre helserelatert livskvalitet, er mindre sykemeldte og uføretrygdede enn de med mye plager.

6. Utbredte smerter henger sammen med nedstemthet/depresjon og med søvnproblemer. Det er uklart hva som er høna og egget i disse sammenhengene, men hvis man klarer å overse eller leve bedre med smertene sine er det sannsynlig at også risikoen for depresjon og nedsatt søvnkvalitet vil reduseres.

7. Fra intervjuer av overvektige vet man at smerter kan gjøre at man spiser mer, og blir mindre motivert til å bevege seg. Man kan risikere å havne i en nedadgående spiral av smerter, inaktivitet og vektøkning hvis man lar smertene ta overhånd. Fysisk inaktivitet og høy vekt er sterke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Ettersom kroniske, utbredte smerter ikke er livstruende er det derfor viktigere for helsa å trosse smertene og være fysisk aktiv, enn å øke sin hjerte-/karrisiko som følge av fysisk inaktivitet på grunn av smerter. 

8. Årsakene til smerte er komplekse og sammensatte, ergo er også løsningen kompleks og sammensatt. Man bør derfor ikke kaste bort tiden på å prøve å finne en quick-fix for utbredte muskel- og skjelettplager. Det som virker til å være for godt til å være sant, er som oftest også det. 

Har du flere/andre grunner til at man ikke må la smertene ta overhånd, eller vil du dele med deg av dine strategier for hvordan man unngår det? Skriv gjerne i kommentarfelt så får vi frem noen nyanser!

Karin Magnusson

Innlegget er en reprint etter godkjenning fra bloggerne på www.forskerlivet.no

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten