Å svikte fysioterapifagets oppdrag

Dette er en kommentar til intervju med professor Eline Thornquist i Klassekampen den 28. september. Intervjuet er gjengitt i Fysioterapeuten 10/2013.

Blogg

En lørdag morgen i september koste jeg meg med en kaffekopp og dagens utgave av Klassekampen. Det som øyeblikkelig fanget min interesse var et intervju med professor Eline Thornquist ved Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Bergen, under overskriften «Jaget etter nye forskningsresultater setter praktisk kunnskap i andre rekke – Svikter fagets oppdrag».  I intervjuet peker professor Thornquist på at kjernen i fysioterapifaget er praksisutøvelse og at det derfor er vesentlig at fysioterapeuter innehar den praksiskunnskap som trengs for å utøve faget på en skikkelig måte. Thornquist forteller at ved fysioterapiutdanninger økes nå antall undervisningstimer om teori på bekostning av timer i veiledet praksis og innlæring av praktiske ferdigheter. I tillegg må lærerne ved utdanningene vise at de er aktive forskere istedenfor å bruke tid på å holde egen praksiskunnskap ved like. Hun stiller derfor spørsmål om hva som vil komme til å skje når lærerne fjerner seg fra praktisk kunnskap og kun egner seg til teori og teoriutvikling.  

Manglende kunnskap om praksis og kliniske ferdigheter kan gjøre fremtidige fysioterapeuter lite egnet til å møte de krav de vil bli stilt overfor i arbeidslivet. Kollegaer i klinikken vil dermed måtte ta seg av praksisopplæring av de nyutdannede. En slik situasjon kan da verken samfunnet som gir fysioterapeuter offentlig autorisasjon eller fysioterapiutdanninger med mandat til å utdanne kompetente yrkesutøvere, leve med.  Blir det et stort gap mellom det en har lært i utdanningen og det som kreves i praksis, vil også mange nyutdannede fysioterapeuter sannsynligvis droppe ut av faget. Noen vil muligens velge en akademisk karriereveg. Dersom forskerne heller ikke lenger kjenner praksisfeltet, kan også fysioterapifaget komme til å lide ved at kunnskapsutvikling frakobles det som er klinisk relevant å forske på. Med andre ord kan fysioterapifagets utvikling stagnere.

Jeg kjenner meg godt igjen i at det stilles krav til at ansatte både ved høgskoler og universitet skal produsere internasjonale vitenskapelige artikler. Man kan stundom føle at antall publikasjoner teller mer enn nyskaping og kreativitet. Når forskning blir produksjon, er det lite strategisk å forsøke å gå opp nye veger. Det vil ta for mye tid, og dessuten kan det være fare for at man ikke klarer å få til noe som lar seg publisere. Etter mitt syn trenger fysioterapifaget likevel at noen tør å se på ting på nye måter. Satt litt på spissen, er det en trend innen fysioterapiforskning både nasjonalt og internasjonalt å (be)vise hvor bra det er for pasienter med ulike diagnoser å trene kondisjon og muskelstyrke. At slik trening er bra både for pasienter og for friske, er vel noe en i dag stort sett kan ta for gitt. Betydning av ulike pasientnære praksisformer som benyttes i klinisk fysioterapipraksis derimot, er det gjort lite forskning på. Når kravet er at man skal drive kunnskapsbasert praksis, kan også dagens forskning bidra til at viktige ferdigheter innen fysioterapifaget mister fotfestet.

Det ser dermed ut som om klinisk fysioterapipraksis er under press fra flere hold.  Krav om at lærere så vel som fysioterapeuter i klinisk praksis skal være forskere, og krav om å drive kunnskapsbasert klinisk praksis ut fra en relativt ensidig fokusert forskning, kan få store konsekvenser for innhold i fysioterapifaget.  Faren er at vi på denne måten kan komme til å kaste ut viktige aspekter i fysioterapi uten at det er gode grunner for det, og dermed svikte fagets oppdrag.  En stor gratulasjon til Eline Thornquist som initierer en viktig debatt. Den diskusjonen må vi ta! 

Anne Marit Mengshoel, Professor og fysioterapeut. Avd. for helsefag, Institutt for helse og Samfunn, Universitetet i Oslo

» Vis regler for kommentarer

Regler for kommentarer

  1. Diskuter sak, ikke person, og skriv helst under med fullt navn.
  2. Fysioterapeuten har redaktøransvar for alt som publiseres.
  3. Rasistiske, sjikanerende og andre uønskede innlegg vil bli fjernet.
  4. Meld gjerne fra om innlegg du synes er upassende til fysioterapeuten@fysio.no
Kommentarer ved hjelp av Disqus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten