Blogg

Studentblogg

Utdanning og framtid

Når man først velger en utdanning, tenker man oftest på hva man liker, hva man er god på og hva slags jobbmuligheter et fagområde kan tilby. Det er nok i det siste punktet hvor det har blitt mye diskusjon omkring fysioterapi; det finnes mye motstridene rykter om hvordan arbeidsmarkedet egentlig er.

Les hele innlegget

Emilie Holmseth Risberg

Det problematiske medisinske fagspråk

Ifølge det Store Norske Leksikon er latin et «språk som hører til den italiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien; opprinnelig språket til innbyggerne i byen Roma og i Latium, distriktet omkring Roma. Gjennom hele middelalderen til langt inn i nyere tid var latin det dominerende skriftspråket i Europa». Latin er et sekundært dannet substantiv for den offisielle betegnelsen lingua Latina, 'latinsk tungemål'.

Les hele innlegget

Forskerlivet

The obesity paradox - sannsynlig i artrose?

Vår nye studie viser at overvekt ikke gir høyere risiko for verre forløp og økte smerter ved håndartrose, og noe lignende har man tidligere funnet ved hofteartrose. Funnene kan være et resultat av noe som ofte slår til i studier av forløp eller sekundære hendelser, på engelsk kalt "the obesity paradox". Fenomenet innebærer for eksempel at overvekt gir økt risiko for et første hjerteinfarkt, men ikke for et andre. Ved hjelp av spesielle analytiske fremgangsmåter har vi sannsynligvis redusert risikoen for systematiske feil paradokset innebærer i denne studien av forløp i håndartrose.

Les hele innlegget

Forskerlivet

Åtte grunner til å bry seg mindre om sine smerter

Både du og jeg har vel noen vondter her og der som kanskje vil forfølge oss hele livet. Mange av dem synes ikke på røntgen, og smertene kan i mange tilfeller oppleves som et mysterium. Vi føler at de varierer i styrke og kan komme og gå (se innlegget Hvorfor varierer smerten?). Studier har vist at de fleste av de som har smerter, har utbredte smerter i flere kroppsdeler, som er mer eller mindre kroniske.

Les hele innlegget

Forskerlivet

Et paradigmeskifte i fysioterapien?

På tidsskriftet Fysioterapeutens blogg 16.12.2014 skriver professor Jan Magnus Bjordal at grunnpilarene i fysioterapien er i ferd med å rives bort. Han mener at disse grunnpilarene består av individuell behandling basert på manuelle og fysikalske teknikker, og at dette nå er i ferd med å gå over til fysisk aktivitet som medisinsk behandling, gjerne som gruppetrening. 

Les hele innlegget

Jan Magnus Bjordal

Quo Vadis fysioterapi - Er det mulig å gå fremover når fagets pillarer tas bort?

Jeg har tidligere skrevet litt om at spriket øker i oppfatningen av profesjonsidentitet hos fysioterapeuter. Tidligere har jeg omtalt dette som ”stort strekk i feltet” innen fysioterapeuters kompetansenivå og deres valg av behandlingstiltak. Dette kommer til uttrykk bl.a. ved at pasienter i noen geografiske områder mangler tilbud innen enkelte veldokumenterte fysioterapeutiske behandlingsmetoder (se tidl. blogg ”Hva er det med Oslo?”).

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten