Blogg

Forskerlivet

Et paradigmeskifte i fysioterapien?

På tidsskriftet Fysioterapeutens blogg 16.12.2014 skriver professor Jan Magnus Bjordal at grunnpilarene i fysioterapien er i ferd med å rives bort. Han mener at disse grunnpilarene består av individuell behandling basert på manuelle og fysikalske teknikker, og at dette nå er i ferd med å gå over til fysisk aktivitet som medisinsk behandling, gjerne som gruppetrening. 

Les hele innlegget

Jan Magnus Bjordal

Quo Vadis fysioterapi - Er det mulig å gå fremover når fagets pillarer tas bort?

Jeg har tidligere skrevet litt om at spriket øker i oppfatningen av profesjonsidentitet hos fysioterapeuter. Tidligere har jeg omtalt dette som ”stort strekk i feltet” innen fysioterapeuters kompetansenivå og deres valg av behandlingstiltak. Dette kommer til uttrykk bl.a. ved at pasienter i noen geografiske områder mangler tilbud innen enkelte veldokumenterte fysioterapeutiske behandlingsmetoder (se tidl. blogg ”Hva er det med Oslo?”).

Les hele innlegget

Studentblogg

Møte med den virkelige verden

Denne månedens blogginnlegg handler om noe evig aktuelt. Nemlig møtet med å utøve fysioterapi i den virkelige verden for første gang. Om hvordan det føles å møte virkelige pasienter, om å stå ansikt til ansikt med ekte pasienter i uniformen og det forventes at vi har egenskapene som trengs for å bidra på vår måte i helsevesenet.

Les hele innlegget

Forskerlivet

Muskel- og skjelettplager i kampen om prioritet

Den 28. oktober skriver professor John-Anker Zwart på forskning.no at grunnen til at muskel- og skjelettplager har lav prioritet er at smerteforskningsmiljøene har vært spredte og fragmenterte. Han skriver også at dette er i ferd med å endres, og at vi har fått noen friske bevilgninger til mer forskning og nå har møtepunkter som vil forene miljøet. Jeg synes dette blogginnlegget er svært gledelig da det setter fokus på muskel- og skjelettplager, og det er også svært gledelig at det kommer fra en profilert og høyt respektert forsker innen fagmiljøet.

Les hele innlegget

Studentblogg

Vær stolt av fysioterapiyrket

Mange nyutdannede fysioterapeuter får ikke jobb som fysioterapeuter i starten. De må ta til takke med andre stillinger, som hjelpepleiere, personlige trenere, idrettsmassører.