Blogg

Jan Magnus Bjordal

Taushet og utydelighet er ikke lenger gull

I denne bloggen har jeg tenkt å fundere en del over fysioterapiens rolle og identitet i samfunnet. Innen profesjonsforskningen bruker en gjerne å skille grovt mellom yrker og profesjoner. Et yrke betegnes gjerne som et ansettelsesforhold forbundet med bestemte arbeidsoppgaver, som for eksempel en produksjonsarbeider eller en direktør. Man kan altså ha en varierende utdanningsbakgrunn i en rekke yrker, mens profesjonene typisk krever en bestemt utdanningsbakgrunn. Profesjonene har en større faglig autonomi og utøver ofte en aktiv rolle for å definere hvilke rammer som gjelder for sin profesjonsutøvelse.

Les hele innlegget

Torgeir Spikkeland

Tendinopati – et kontinuum av senepatologi?

Smerter lokalisert i sener er en svært vanlig plage i alle aldre og ved forskjellige aktivitetsnivå. Dette kommer tydelig frem gjennom den kumulative livstids-insidensen for achillestendinopati, som er 5,9% for inaktive og 50% for distanseløpere (Kujala et al, 2005). I tillegg er prevalens for patellar tendinopati så høy som 45% blant volleyballspillere og 15% blant håndballspillere (Lian et al, 2005).Og disse tallene omfatter altså bare to av de mange senene som affiseres!

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten