Blogg

Tom Arild Torstensen

Bør NFF legge ned sitt femdagers kurs i medisinsk treningsterapi (MTT)?

Tom Arild Torstensen stiller i dette innlegget spørsmålet om NFFs femdagers kurs i medisinsk treningsterapi (MTT) bør legges ned:

- Jeg mener at kurset helt utelater all klinisk forskning på effekt av MTT som er gjort de siste 10 til 15 årene. Videre utelater kurset referanser til alle publikasjoner, herunder bokkapitler og kasuistikker, publisert i Nordiske og internasjonale tidsskrifter. NFF burde være en garantist for at egne kurs er evidensbaserte og i tråd med den siste viten. Dette er beklageligvis ikke tilfelle for femdagers MTT-kurset, skriver Torstensen i dette innlegget.

Les hele innlegget

Einar Hafsahl

Diagnosens utilstrekkelighet

Ved sykemelding, arbeidsavklaringspenger (AAP), søknad om uføretrygd og henvisning til fysioterapi kreves det en diagnose. Primært har det vært leger som har bestemt hvilken diagnose som skal stilles på en pasient. Hva skjuler seg så bak diagnosene?

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten