Blogg

Sigurd Mikkelsen

Hva er kunnskapsbasert manuellterapi? Del 2: Integrasjon av klinisk ekspertise

Som nevnt i Del 1 av denne serien om evidensbasert praksis i manuellterapi, består evidensbasert praksis av tre ulike kriterier som må vurderes og integreres før en klinisk avgjørelse. Del 1 omhandlet ulike tanker om evidensbasert praksis og utfordringer til kriteriet om integrasjon av “beste tilgjengelige kunnskap”. Del 2 vil omhandle det andre kriteriet, nemlig integrasjon av individuell kliniske ekspertise.

Les hele innlegget

John Henry Strupstad

Er "leirskolemodellen" effektiv rehabilitering?

Langtidssykmeldte kan bli henvist til lange rehabiliteringsopphold utenfor allfarvei, for å gjenvinne funksjon og komme seg tilbake i jobb. Staten er oppdragsgiver. Forskningsdokumentasjon er mangelvare. Er dette veien å gå?                                                                                                                                                                         

Les hele innlegget

Sigurd Mikkelsen

Hva er kunnskapsbasert manuellterapi? - Del 1

Veldig mange manuellterapeuter har hørt om begrepet evidensbasert praksis i en eller annen sammenheng. Ofte assosieres uttrykket “evidensbasert” med noe positivt, noe som forskningen støtter opp under og som en form for kvalitetsstempel. Men som mange andre begrep, kan også begrepet “evidensbasert praksis” brukes feilaktig og dermed misforstås.

Med hensikt om å utfordre og videreutvikle min egen kunnskap, forståelse og formening om den evidensbaserte praksismodellen i relasjon til manuellterapi, vil jeg derfor lufte noen tanker omkring modellen gjennom en 3-delt bloggserie.

Les hele innlegget

Tom Arild Torstensen

NFF bør legge ned femdagerskurset i medisinsk treningsterapi (MTT)

Tom Arild Torstensen stilte spørsmålet; "Bør NFF legge ned femdagerskurset i medisinsk treningsterapi (MTT)?" i et tidligere blogginnlegg på fysioterapeuten.no.  

Etter at Malene Haneborg, leder av fagseksjonen i NFF har svart, mener Torstensen det er tydelig at kurset bør legges ned.

- Malene Haneborg forsvarer innholdet i dagens femdagerskurs med at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom hva som er i en teorimanual og hva som gjennomføres praktisk på et kurs. Haneborg forsvarer videre kurset ved å henvise til at det finnes ytterligere kursmateriell, blant annet aktuelle og oppdaterte fagartikler. Etter nærmere gjennomgang er disse «oppdaterte fagartiklene om MTT», mer enn 20 år gamle uvitenskaplige artikler, skriver Torstensen.

Les hele innlegget

Tom Arild Torstensen

Bør NFF legge ned sitt femdagers kurs i medisinsk treningsterapi (MTT)?

Tom Arild Torstensen stiller i dette innlegget spørsmålet om NFFs femdagers kurs i medisinsk treningsterapi (MTT) bør legges ned:

- Jeg mener at kurset helt utelater all klinisk forskning på effekt av MTT som er gjort de siste 10 til 15 årene. Videre utelater kurset referanser til alle publikasjoner, herunder bokkapitler og kasuistikker, publisert i Nordiske og internasjonale tidsskrifter. NFF burde være en garantist for at egne kurs er evidensbaserte og i tråd med den siste viten. Dette er beklageligvis ikke tilfelle for femdagers MTT-kurset, skriver Torstensen i dette innlegget.

Les hele innlegget

Einar Hafsahl

Diagnosens utilstrekkelighet

Ved sykemelding, arbeidsavklaringspenger (AAP), søknad om uføretrygd og henvisning til fysioterapi kreves det en diagnose. Primært har det vært leger som har bestemt hvilken diagnose som skal stilles på en pasient. Hva skjuler seg så bak diagnosene?

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten