Blogg

Sigurd Mikkelsen

Hva er kunnskapsbasert manuellterapi? Del 2: Integrasjon av klinisk ekspertise

Som nevnt i Del 1 av denne serien om evidensbasert praksis i manuellterapi, består evidensbasert praksis av tre ulike kriterier som må vurderes og integreres før en klinisk avgjørelse. Del 1 omhandlet ulike tanker om evidensbasert praksis og utfordringer til kriteriet om integrasjon av “beste tilgjengelige kunnskap”. Del 2 vil omhandle det andre kriteriet, nemlig integrasjon av individuell kliniske ekspertise.

Les hele innlegget

John Henry Strupstad

Er "leirskolemodellen" effektiv rehabilitering?

Langtidssykmeldte kan bli henvist til lange rehabiliteringsopphold utenfor allfarvei, for å gjenvinne funksjon og komme seg tilbake i jobb. Staten er oppdragsgiver. Forskningsdokumentasjon er mangelvare. Er dette veien å gå?                                                                                                                                                                         

Les hele innlegget