Blogg

Emilie Holmseth Risberg

Offentlig godkjent fysioterapeut.

Gyldig autorisasjon fra to tusen og fjorten til to tusen og sekstifire. En treårig bachelorutdanning og en turnustjeneste er gjennomført og bestått. Velkommen til ansvar, kompetanse, krav, helse, livsstil, utfordringer og glede. Velkommen til aktivitet, kropp, miljø og deltakelse – velkommen til meg, jeg er fysioterapeut! 

Les hele innlegget

Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen

Hva er egentlig fysioterapi?

I mitt forrige blogginnlegg beskrev jeg hvorfor jeg ikke lenger tror blindt på fysioterapi. Det var samtidig en beskrivelse av hvordan ingen andre profesjoner nødvendigvis er bedre eller dårligere til å håndtere pasientene enn det fysioterapeuter er. Personlig tror jeg at vi som fysioterapeuter er blant de mest kunnskapstørste av helseprofesjonene, og raske til å ta i bruk ny kunnskap i praksis.

Les hele innlegget

Studentblogg

“Sjekk om jeg er skikka”

Innenfor noen yrkesgrupper er det innført en skikkethetsvurdering for å sørge for at studentene skal være skikket til den jobben de utdanner seg til. I dette blogginnlegget setter FYSIO fokus på opplysning, ufarliggjøring og informasjon om skikkethet og skikkethetsnemndene.

Les hele innlegget