Aktuelt

Leder

Helse til folket

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen trykker på de rette knappene i stortingsmeldingen om folkehelse som ble lagt fram 5. april: Barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse. 

Leder

Innenfor eller utenfor?

Hvorfor velger noen å være medlem av en fagforening, mens andre velger å stå utenfor? Spørsmålet gjelder hele det norske arbeidslivet, og som den tradisjonelle delen av norsk fagbevegelse foraktfullt vil kalle «gratispassasjerer».