Tilbake til (arbeids) livet.

Tilbake til (arbeids) livet

Å være i arbeid er for de fleste synonymt med god livskvalitet. For den som faller utenfor, kan veien tilbake være lang. Egne forventninger og drahjelp fra arbeidslivet er stikkord for å lykkes. Og hjelp fra psykomotorisk fysioterapeut.

Les reportasjen i Fysioterapeuten nr. 2, e-blad.

Tema