Halden fengsel

Fysioterapi på livets skyggeside

Innenfor murene i Halden fengsel har to fysioterapistudenter fra HiOA praksis. Her er et godt menneskesyn, respekt og humanisme viktige stikkord.  

Les mer i Fysioterapeuten e-blad.

Tema