Fysioterapi i akuttfasen

Fysioterapi i akuttfasen

Løfte, smile, prate er oppgavene som skal løses i kampanjen rettet mot tidlig innsats ved hjerneslag. Når disse oppgavene ikke kan løses, kan slagenheten ved Ullevål sykehus være neste stopp.

Les reportasjen i Fysioterapeuten e-blad.

Tema