-Å bli bedre krever tid og tålmodighet. Fysioterapeut Britt Stuge behandler Kjersti Baksaas-Aasen. Foto: Andreas Witzøe

Bekkenleddssmerter: - Å bli bedre krever tid og tålmodighet

Kjersti Baksaas-Aasen har vært gjennom to tøffe runder med bekkenleddsmerter i forbindelse med svangerskap. Nå, fire år etter siste fødsel, anser hun seg som helt frisk og lever et aktivt liv med jobb og fysisk aktivitet. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Tema