Tema

Siste publisering

Fysioterapi i akuttfasen

Løfte, smile, prate er oppgavene som skal løses i kampanjen rettet mot tidlig innsats ved hjerneslag. Når disse oppgavene ikke kan løses, kan slagenheten ved Ullevål sykehus være neste stopp.

Les reportasjen i Fysioterapeuten e-blad.

Tema

2017

Temaer/reportasjer i Fysioterapeuten 2017:

Tema

2016

Temaer/reportasjer i Fysioterapeuten 2016:

Tema

2015

Temaer/ reportasjer i Fysioterapeuten 2015:

Tema

2014

Temaer/ reportasjer i Fysioterapeuten 2014:

Tema

2013

Temaer/ reportasjer i Fysioterapeuten 2013:

Tema

2012

Temaer/ reportasjer i Fysioterapeuten 2012: