Stillingsinformasjon

Annonsør: Ullensvang herad

Søknadsfrist: 20.10 2017

Ullensvang_Heradsmerke

Fysioterapeut

Det er ledig 75 % driftstilskot (avtaleheimelen er regulert av ASA 4313) ved Tunvoll fysikalske institutt frå 1. mai 2018. På instituttet jobbar det per i dag 3 fysioterapeutar. I etasjen under er det treningsinstitutt som òg kan nyttast til utprøving av pasientar.

For nærare opplysning kontakt kommunalsjef for helse- og omsorg Torbjørn Reisæter, tlf. 918 67 274.

Send søknad til Ullensvang herad, 5780 KINSARVIK innan 20.10. 2017.

Hjemmeside:

http://www.ullensvang.herad.no