Stillingsinformasjon

Annonsør: Stord kommune

Søknadsfrist: 31.10 2017

Stord_logo

Fysioterapipraksis (ID 1322)

Det er ledig fysioterapipraksis frå 01.01.18 med 100 % kommunal driftsavtale. Verksemda er godt innarbeidd, har vore drive av 1 fysioterapeut og er lokalisert til Centrum Fysikalske Institutt. Lokala er gode, godt utstyrte og kan om ønskeleg brukast av 2 fysioterapeutar.

Nærare opplysningar hjå noverande eigar Finn A. Olsen E-post: finaolse@online.no eller tlf. 53 41 21 89/909 99 596 og/eller kommunalsjef Knut J. Gram E-post:  knut.johannes.gram@stord.kommune.no eller tlf. 53 49 66 00 (sentralbord).

Søknadsfrist: 31.10.17.

Se fullverdig utlysingstekst

Hjemmeside:

http://www.stord.kommune.no