Stillingsinformasjon

Annonsør: Stord kommune

Søknadsfrist: 20.07 2018

Stord_logo

Fysioterapi driftsavtale

Stord kommune er ein industrikommune i Hordaland med 18 000 innbyggjarar. Stord er kommunikasjonssenter og regionssenter for Sunnhordland.

Stord kommune har ledig 50 % driftsavtale fysioterapi, i form av nedtrapping. Jmfr. ASA 4313, pkt  9.

Avtalen er lokalisert v/Stord  Fysioterapi.

Dette er ein gruppepraksis med tre heimlar.

Praksisen er organisert som ANS.

Avtalen er ledig frå 01.08.2018. Full overtaking seinast 01.12.2020.

Praksisen skal drivast i.h.t.. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester, anna relevant helselovgiving og på dei vilkår som kjem fram av ASA 4313 slik den til ei kvar tid lyder.

Kvalifikasjonar:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg
  • Faglege kompetanse, erfaring og interesse innan generell fysioterapi
  • Gode kommunikasjons og samarbeidsevne
  • Eventuell erfaring frå privat praksis er ein fordel   

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Nærare opplysningar får du ved å venda deg til: Fysioterapeut Turid Norstein,
tlf: 971 91 467 eller 53 41 44 94.

Søknadsfrist: 20.07.18.

Hjemmeside:

http://www.stord.kommune.no