Stillingsinformasjon

Annonsør: Bergen kommune

Søknadsfrist: 16.08 2018

Bergen_kommune

Enhetsleder Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad - Etat for helsetjenester

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester og består av helsevern, smittevern, legevakt, øyeblikkelig hjelp, legetjeneste, habiliterings- og rehabiliteringstjeneste, fengselshelsetjeneste og kontor for skjenkesaker. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten er delt i 4 resultatenheter der Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad er en av disse. Enheten har i dag 49 ansatte fordelt på fysioterapi, ergoterapi, innsatsteam rehabilitering og merkantile funksjoner. Enheten har 5 kontorbaser som ledes av hver sin gruppeleder. 
Tjenesten har ansvar for habilitering, rehabilitering, behandling og forebyggende tiltak til barn, voksne og eldre. Tjenesten arbeider i brukers hjem, på kommunale helseinstitusjoner, i barnehage og skole. Kommunens helse- og omsorgstjenester har for tiden flere store utviklingsprosjekt; Smart Omsorg, som skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Arbeidsoppgaver
  • Enhetsleder har fag-, personal- og økonomiansvar i sin resultatenhet. Enhetsleder deltar i etatsdirektørens ledergruppe der det arbeides systematisk for å utvikle og kvalitetssikre habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i tråd med kommunens mål. Enhetsleder rapporterer til etatsdirektør.
Kvalifikasjoner
  • Offentlig godkjent fysioterapeut eller ergoterapeut med bred faglig erfaring og god kjennskap til fagfeltet og kommunehelsetjenesten. Det er krav om videreutdanning innenfor administrasjon og ledelse - og/eller relevant ledelseserfaring. Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
Utdanningsretning
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Utdanningstittel: Fysioterapeut/Ergoterapeut
Utdanningsnivå
  • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
  • Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad
Personlige egenskaper
  • Vi er på jakt etter en søker med lederegenskaper. Søker må kunne arbeide selvstendig og i team. Søker må kunne bidra til utvikling av tjenesten og evne til å se og ta tak i utfordringer. Det er viktig å ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner også på tvers av tjenestene. Søker må ha interesse for og evne til nytenkning og må kunne motivere og inspirere medarbeiderne til å jobbe mot felles mål, og stimulere til å skape et godt miljø.
  • Egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
  • Et engasjert arbeidsmiljø. Høyt faglig nivå. Gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Lønn etter avtale.
Kontaktinfo

Ref. nr.: 3846438372
Stillingsbrøk: 100%
Startdato: 01.09.2018

Søknadsfrist: 16.08.2018.
Søk på stillingen.