Stillingsinformasjon

Annonsør: Det Skandinaviske Fysikalske Institutt

Fysikalsk institutt på Gran Canaria selges

Velrenommert og godt drevet fysikalsk institutt i Puerto Rico er nå til salgs. Instituttet har vært drevet i 35 år, med 4–6 fysioterapeuter i full stilling i sesongen. Instituttet henvender seg hovedsakelig til norske pasienter, og har avtale med Helfo.

For nærmere opplysninger vennligst henv. til Brit Torp, Det Skandinaviske Fysikalske Institutt, (Centro Escandinavo de Fisioterapia SL, Cefi). Email: brittorp2@gmail.com. Tlf.: + 47 905 54 435.