Stillingsinformasjon

Annonsør: Tvedestrand kommune

Søknadsfrist: 20.04 2018

Tvedestrand

Psykomotorisk fysioterapeut

Tildeling av nyopprettet 100% interkommunal driftshjemmel for psykomotorisk fysioterapeut.

Arendal, Risør, Grimstad, Gjerstad Tvedestrand og Moland kommuner har inngått avtale vedr. samarbeid om spesialiteter innen fysioterapi.

Tvedestrand kommune er vertskommune for driftshjemmelen i psykomotorisk fysioterapi.

Det lyses derfor ut en 100% driftshjemmel knyttet til denne spesialiteten.

Søknad om tildeling av hjemmel sendes http://www.tvedestrand.kommune.no/ledige-stillinger/

Søknadsfrist 20. april 2018 med ønsket oppstart 1. august 2018.

Se kommunens hjemmeside - ledige stillinger/nav.no for utfyllende informasjon.

Hjemmeside:

http://www.tvedestrand.kommune.no