Stillingsinformasjon

Annonsør: Farsund kommune

Søknadsfrist: 29.05 2018

Farsund_logo

Ledig avtalehjemmel for fysioterapeut

Farsund er en kommune med ca. 9 700 innbyggere. Kommunen er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største jordbrukskommune. Kommunens kilometerlange sandstrender, merkede turstier og idylliske skjærgård innbyr til aktivitet og rekreasjon for egne innbyggere og besøkende.

Ledig avtalehjemmel for fysioterapeut - deleliste ved Gåseholmen Helsesenter 

En av fysioterapeutene våre ved Gåseholmen Helsesenter ønsker deleliste fra 1. september 2018. Første året overdras 50 % driftstilskudd, for gradvis overdragelse av driftstilskudd fram mot 2023 til 100% driftstilskudd.

Endelig tidsplan for overdragelse og økonomisk oppgjør avtales med nåværende innehaver av driftstilskudd jfr. ASA 4313.

Vi kan tilby:

En kommune som har fokus på innovasjon og utvikling av tjenestene, med utgangspunkt i innbyggerens ressurser. Vi skal inspirere og motivere våre innbyggere til å ta ansvar for egen helse og aktivt bidra til å leve et meningsfylt liv lengst mulig i eget hjem.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. 
  • Faglig engasjert med variert erfaring og kunnskap fra allmenn fysioterapi og rehabilitering for alle aldersgrupper og ulike diagnosegrupper. 
  • Oppdatert på innovativ fysioterapibehandling og nye måter å organisere tilbudet på f.eks virtuell trening og gruppetrening.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
  • Kunne bidra til å optimalisere målene for fremtidens helsetjenestei henhold til lover, avtaler, planer og retningslinjer for fysioterapeuter og for Farsund kommune.
  • For søkere med annet språk enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Eventuelle relevante videreutdanninger vil bli tatt med i totalvurderingen.

Fysioterapeut skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, den til enhver tid gjeldende ASA 4313, samt kommunens helse og omsorgsplan. I tråd med helsepersonell loven, vil det bli krevd politiattest av den som tildeles hjemmelen.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn på intervju. Tildeling av avtalehjemmel skjer iht. ASA 4313.

Kontaktperson for informasjon om stillingen er kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen, telefon 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk på vår hjemmeside:  www.farsund.kommune.no.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 29.05.18.

Hjemmeside:

http://www.farsund.kommune.no