Stillingsinformasjon

Annonsør: Arendal kommune

Søknadsfrist: 06.05 2018

Arendal_kommune

100% avtalehjemmel for fysioterapeut med kompetanse innen nevrologi

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.  Les mer her. 

I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som har hatt læretid Arendal kommune. Garantien gjelder såfremt søkeren blir ansatt og de inngår i turnus med økt andel helger, alternativt tilstrekkelig ansatt langvakter. 

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Arendal kommune lyser ut en ledig 100% avtalehjemmel for fysioterapeut med kompetanse innen nevrologi. Ved Pollen fysioterapi er det ledig avtalehjemmel for autorisert fysioterapeut. 

Litt om instituttet
Det er i dag fire allmennfysioterapeuter som jobber ved Pollen fysioterapi. Fysioterapeutene jobber innenfor fagfelter som medisinsk treningsterapi, slyngebehandling, behandling av muskel- og skjelettlidelser, idrettsmedisin, ergonomi - arbeidsplassvurdering, amputasjonsbehandling, nevrologi, manuell behandling, idrettsskader, pre- og postoperativ behandling, løpsanalyse og muligheter for felles treninger. 

Instituttet flyttet inn i nye lokaler i 2015 på 200 kvm. Det er treningsrom på 65 kvm, seks behandlingsrom, garderober med dusj, et stort venterom og resepsjon med kontor. 

Instituttet ligger innerst i Pollen midt i Arendal sentrum, direkte ved nytt parkeringshus, og er samlokalisert med Legegruppen Arendal og to psykologer. 

Tildeling av hjemmel vil skje iht. ASA 4313, og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder. 

Fysioterapeuten skal prioritere henvendelser ut ifra nasjonale og kommunale prioriteringer. 

Søknad sendes elektronisk via vårt elektroniske søknadsskjema. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner. 
Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid, hvor 80% av avtalehjemmelen øremerkes nevrologi. 
 • Samarbeid med de øvrige fysioterapeutene på instituttet, spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste. 
 • Aktivt bidra til videre utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Kjennskap til norsk helsevesen 
 • Spesiell interesse og kompetanse i forhold til behandling av nevrologiske lidelser 
 • Formal og realkompetanse innen nevrologi 
 • Evne til tverrfaglig samarbeid med spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste 
 • Gode IKT-kunnskaper 
 • Erfaring og evne til å drive privat fysioterapipraksis

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Det søkes etter en fysioterapeut som ønsker å jobbe i team og delta på fag- og samarbeidsmøter med kollegaer på instituttet. Viktige egenskaper som blir vektlagt: 
 • Fleksibel og løsningsorientert. 
 • Trives med å jobbe som selvstendig næringsdrivende, men ønsker å komme inn i et fellesskap med andre kollegaer. 
 • Utadvendt og har pågangsmot 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Personlig egnet som fysioterapeut og kollega på instituttet. 
 • Faglig dyktig, serviceinnstilt og opptatt av å hele tiden utvikle fagkompetanse gjennom kurs og videreutdanning.

Vi tilbyr

 • Avtalehjemmel knyttet til et etablert institutt i nye, moderne lokaler med treningsrom og fullt utstyrt behandlingsrom. 
 • Samarbeid med faglig engasjerte fysioterapeuter med fokus på kompetanseutvikling og faglig oppdatering.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinfo:

Hildegunn Edløy Holstvoll Rehabiliteringsrådgiver +47 917 93 627, hildegunn.edloy.holstvoll@arendal.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.arendal.kommune.no