Stillingsinformasjon

Annonsør: Vestby kommune

Søknadsfrist: 01.03 2017

Vestby_kommune_ny

Vestby kommune har ledig 50 % avtalehjemmel for spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Avtalehjemmel, er ikke knyttet til institutt.

Avtalehjemmelen skal etableres i tilknytning til Son.

Stillingen er ledig fra 01.mai 2017.

Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Avtalen reguleres til enhver tid av gjeldene ASA 4313.

Overdragelse forhandles mellom avtroppende og påtroppende fysioterapeut.

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen.

Som et virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen, har Vestby kommune og fysioterapeutene i samarbeid utarbeidet en prioriteringsliste, som det forvente at det tas utgangspunkt i.  

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi 
 • Førerkort klasse B
 • Du bør ha arbeidserfaring fra privat fysioterapipraksis og ønske om å samarbeide
  med annen kommunal helsetjeneste
 • Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner i tillegg til god skriftlig og
  muntlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde gruppetimer

Arbeidsoppgaver:

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven,
  avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og
  velferd i kommunen
 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen, herunder også hjemmebehandling
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune
  eller samarbeidsutvalg
 • Søker må dokumentere gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser.
 • Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper.
 • Generelt forventes det at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for
  god og helhetlig oppfølging.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet:

 • Vi ønsker en fleksibel, selvstendig og samarbeidsvillig fysioterapeut som også har
  evne og motivasjon for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling.
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler
 • Redelig, engasjert og nyskapende
 • Det forutsettes at man kommer til enighet med avtaleinnehaver om økonomi.

Søknadsfrist: 01. mars 2017

Tiltredelsesdato: 01. mai 2017

For mer informasjon ta kontakt med:

Fagleder for fysioterapitjenesten i Vestby kommune, André Børnes, tlf. 982 03 516.

Kontaktperson i NFF, Elin Røkke tlf. 977 59 630.

Søknaden må sendes via 

elektronisk søknadsskjema

Hjemmeside:

http://www.vestby.kommune.no