Stillingsinformasjon

Annonsør: Vestby kommune

Søknadsfrist: 04.11 2018

Vestby_kommune_ny

Ledig 100% driftsavtale med nedtrapping

Vestby kommune har ledig en 100% driftsavtale/fysioterapi, med nedtrapping 50% fra 01.01.2019 og 100% fra 01.07.2019, i henhold til ASA 4313.

Avtalehjemmelen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt AS. Instituttet har 5, 82 avtalehjemler fordelt på 6 fysioterapeuter (1 manuellterapeut , 1 spesialist i psykomotorisk fysioterapi, 1 psykomotorisk fysioterapeut uten takst kompetanse og 3 allmenne fysioterapeuter).​

Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid reguleres av ASA 4313 i form av nedtrapping .   

Overdragelse forhandles mellom avtroppende og påtroppende fysioterapeut.   

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen.   

Som et virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen, har Vestby kommune og fysioterapeutene i samarbeid utarbeidet en prioriteringsliste, som det forventes at det tas utgangspunkt i.      

Arbeidsoppgaver;

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og velferd i kommunen  
 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen, herunder også hjemmebehandling 
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen   
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune eller samarbeidsutvalg   
 • Helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser.  
 • Generelt forventes det at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging 

Dine kvalifikasjoner;

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon   
 • Utdanning innen komplett fysikalsk lymfødem behandling
 • Minimum 5 års arbeidserfaring som fysioterapeut og ønske om å samarbeide med annen kommunal helsetjeneste   
 • Erfaring utover turnustjeneste fra privat praksis og sykehus (ortopedi/rehabilitering)  
 • Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner i tillegg til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde gruppetimer   
 • Ønskelig med erfaring innen nevrologi
 • Søker må dokumentere gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper;

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 
 • Vi ønsker en fleksibel, selvstendig og samarbeidsvillig fysioterapeut som også har evne og motivasjon for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service 
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver   
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler   
 • Redelig, engasjert og nytenkende   
 • Det forutsettes at man kommer til enighet med avtaleinnehaver om økonomi 

Andre opplysninger;

 • Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313
 • Kjennskap til helselovgivning og EPJ 

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også vedlegg.  

​For mer informasjon ta kontakt med:  

 • Fagleder for fysioterapitjenesten i Vestby kommune: André Børnes tel. 982 03 516.  
 • Vestby fysikalske institutt AS, Elin Røkke  tel. 977 59 630.
 • Vestby fysikalske institutt AS, Eleanor Fyrand tel. 64 95 02 81.

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

http://www.vestby.kommune.no