Stillingsinformasjon

Annonsør: Ullensaker kommune

Søknadsfrist: 25.05 2018

Ullensaker_logo

Ledig avtalehjemmel fysioterapi 100%

Avtalen er ledig ved Paulsberg fysikalske institutt på Jessheim. 

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent fysioterapeut
  • Bred fysioterapifaglig kunnskap og erfaring innen rehabilitering og trening. 
  • Erfaring fra privat praksis. Gjerne med interesse og erfaring innen idrettsskader, kognitiv terapi, MTT og Redcord.
  • Personlig egnethet vektlegges stor betydning, herunder gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, nytenkning, interesse for faglig og tverrfaglig utvikling, evne til egenrefleksjon, selvstendighet og fleksibilitet. 
  • Det forutsettes gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Arbeidsoppgaver

  • Som privatpraktiserende fysioterapeut blir du en del av teamet på aktuelt institutt. 
  • Samarbeid med annet helsepersonell og aktuelle aktører på området. 
  • Oppfølging av pasienter individuelt og i grupper både på og utenfor instituttet. Veiledning av pasienter og andre samarbeidspartnere ut fra et forebyggende perspektiv.

Andre opplysninger

Avtalehjemler reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA- 4313. Det forventes at man bidrar i Samarbeidsutvalget for fysioterapeuter, som er en del av den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten.

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad, se vår hjemmeside:

Ullensaker.kommune.no - ledige stillinger. Det oppfordres til å søke elektronisk.

Søknadsfrist: 25. mai 2018.

For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder for fysio- og ergoterapitjenesten Linda Müller, telefon 934 46 496.

Hjemmeside:

http://www.ullensaker.kommune.no